Có gì đặc biệt trong học phí trường Sĩ quan Thông tin (ĐH Thông tin liên lạc)

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ Quân sự – Đại Học Thông Tin Liên Lạc  là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành

Có gì đặc biệt trong học phí trường Sĩ quan Thông tin (ĐH Thông tin liên lạc)

1. Thông tin các ngành tuyển sinh

Trường sĩ quan thông tin tuyển 385 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, trong đó thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc là 250 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan thông tin 2018

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 Mã trường

 Mã ngành

 Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

– Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

– ĐT: (0258)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn

– Website: http://www.tcu.edu.vn

 

 

 

385

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

 

 

 

 * Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin

 

7860221

1.  Toán, Lý, Hóa

2.  Toán, Lý, Tiếng Anh

 

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

250

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

135

2. Học phí

Miễn học phí

Bình luận