Tham khảo mức học phí Đại học Tây Nguyên 2017

Bạn đang băn khoăn về học phí của trường Đại học Tây Nguyên? Hãy cùng cộng đồng Thông tin tuyển sinh giải đáp thắc mắc này nhé!

Khuôn viên trường Đại học Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa đối với lịch sử, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Nhà trường đã có những công tác xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo để tạo điều kiện cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó có thể được đi học, là những mầm non của đất Nước.

Qua nhiều quá trình xây dựng và phát triển thì đây là ngôi trường lớn nhất tỉnh Đak Lak, được đào tạo nhiều ngành để học sinh có lựa chọn phù hợp cùng với mức học phí đúng tiêu chuẩn như nhà trường đã đề ra.

A. Học phí hệ Chính quy

1/ Đào tạo bậc Đại học:

 • Học phí khối ngành Kinh tế, Nông lâm nghiệp, Khoa học xã hội, Chăn nuôi thú y
200.000 đồng / tín chỉ
 • Học phí khối ngành Khoa học tự nhiên
220.000 đồng / tín chỉ
 • Học phí khối ngành Y dược
280.000 đồng / tín chỉ
 • Học phí Y Chuyên tu
9.700.000 đồng / năm

2/ Đào tạo bậc Cao đẳng, Bồi dưỡng kiến thức ( đối tượng tuyển thẳng )

 • Học phí Bồi dưỡng kiến thức ( tuyển thẳng )
5.400.000 đồng/ năm
 • Học phí Cao đẳng
160.000 đồng / tín chỉ

B. Học phí hệ đào tạo Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Chuyên tu Y

 • Học phí
9.700.000 đồng / năm
 • Kinh phí đào tạo
 • Bác sỹ đa khoa
 • Điều dưỡng
18.300.000 đồng / năm

12.300.000 đồng / năm

C. Học phí hệ Vừa làm – Vừa học

 • Khoa Kinh tế
 • Các lớp văn bằng 2
 • Các lớp còn lại
110.000 đồng / ĐVHT (khóa 2013)

250.000 đồng / tín chỉ (khóa 2015)

 • Khoa Nông lâm
8.400.000 đồng / năm
 • Khoa Sư phạm
7.000.000 đồng / năm
 • Khoa Y dược
14.300.000 đồng / năm
 • CNTY
7.200.000 đồng / năm

D. Thu học phí sau Đại học

1/ Đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên khoa I

 • Ngành Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Thú y, Lâm học, Kinh tế nông nghiệp, Ngôn ngữ học
10.000.000 đồng / sv
 • Ngành Toán giải tích, Sinh học thực nghiệm
11.800.000 đồng / sv
 • Ngành Ký sinh trùng Y học, CK 1 Nội tổng quát
14.500.000 đồng / sv

2/ Đào tạo trình độ Tiến sỹ:

 • Ngành khoa học cây trồng, Lâm sinh

16.700.000 đồng / sv


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận