Trường Đại học Quảng Nam tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Mã trường đăng ký xét tuyển: DQU

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: (0235) 221 5255; 0868 343 058

Website: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

E-mail: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

  1. Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Quảng Nam thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).

– Riêng môn năng khiếu ngành Đại học Giáo dục Mầm non nhà trường tổ chức thi.

  1. Phạm vi xét tuyển

– Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.

– Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

  1. Các ngành xét tuyển: Tổng chỉ tiêu: 2000
TT

ngành

Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ

hợp môn

Chỉ

tiêu

Chỉ tiêu

cấp

kinh

phí

Chỉ

tiêu

xét

theo

THPT

Chỉ tiêu

xét học

bạ

I. Các ngành đại học hệ chính quy 1300 600 914 386
1 7140209 Sư phạm Toán Toán, Vật lý, Hóa học; A00 40 40 28 12
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. A01
Toán, Vật lý, GDCD. A10
Văn, Toán, Tiếng Anh. D01
2 7140211 Sư phạm Vật lý Toán, Vật lý, Hóa học; A00 40 40 28 12
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A01
Toán, Vật lý, Sinh học; A02
Toán, Vật lý, GDCD. A10
3 7140213 Sư phạm Sinh học Toán, Vật lý, Sinh học; A02 40 40 28 12
Toán, Hóa, Sinh học; B00
Toán, Sinh học, Địa lý; B02
Toán, Sinh học, GDCD B04
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn Văn, Lịch sử, Địa lý; C00 40 40 28 12
Văn, Lịch sử, GDCD C19
Văn, Địa lý, GDCD C20
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. D14
5 7140201 Giáo dục Mầm non Toán,   Văn,   NK (Hát và đọc diễn cảm) M00 70 70 50 20
6 7140202 Giáo dục Tiểu học Toán, Vật lý, Hóa học; A00 70 70 50 20
Văn, Lịch sử, Địa lý; C00
Văn, Toán, Tiếng Anh. D01
7 7440102 Vật lý học Toán, Vật lý, Hóa học; A00 60 20 42 18
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A01
Toán, Vật lý, Sinh học; A02
Toán, Vật lý, GDCD A10
8 7480201 Công nghệ Thông tin Toán, Vật lý, Hóa học; A00 180 50 126 54
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. A01
Toán, Vật lý, GDCD A10
Văn, Toán, Tiếng Anh. D01
9 7620112 Bảo vệ thực vật Toán, Vật lý, Sinh học; A02 60 20 42 18
Toán, Hóa, Sinh học; B00
Toán, Sinh học, Địa lý; B02
Toán, Sinh học, GDCD B04
10 7229030 Văn học Văn, Lịch sử, Địa lý; C00 100 30 70 30
Văn, Lịch sử, GDCD C19
Văn, Địa lý, GDCD C20
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. D14
11 7220201 Ngôn ngữ Anh Toán, Vật lý, Tiếng Anh; A01 270 80 190 80
Văn, Toán, Tiếng Anh; D01
Văn, Vật lý, Tiếng Anh; D11
Văn, Hóa, Tiếng Anh. D12
12 7310630 Việt Nam học
(Văn hóa-Du lịch)
Toán, Địa lý, GDCD A09 270 80 190 80
Văn, Lịch sử, Địa lý; C00
Văn, Địa lý, GDCD C20
Văn, Toán, Tiếng Anh. D01
13 7229010 Lịch sử Toán, Lịch sử, GDCD A08 60 20 42 18
Văn, Lịch sử, Địa lý; C00
Văn, Lịch sử, GDCD C19
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. D14
II.   Các ngành cao đẳng hệ chính quy 400 100 118 282
1 6340301 Kế toán Toán, Vật lý, Hóa học A00 60 30 18 42
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
2 6340201 Tài chính-Ngân hàng Toán, Vật lý, Hóa học A00 55 / 16 39
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
3 6480201 Công nghệ thông tin Toán, Vật lý, Hóa học; A00 55 20 16 39
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. A01
Toán, Vật lý, GDCD A10
Văn, Toán, Tiếng Anh. D01
4 6760101 Công tác xã hội Văn, Lịch sử, Địa lý C00 60 30 18 42
Văn, Lịch sử, GDCD C19
Văn, Địa lý, GDCD C20
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
5 6340114 Quản trị kinh doanh Toán, Vật lý, Hóa học A00 55 20 16 39
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
6 6220206 Tiếng Anh Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 55 / 16 39
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
Văn, Vật lý, Tiếng Anh D11
Văn, Hóa, Tiếng Anh D12
7 6220103 Việt Nam học
(Văn hóa du lịch)
Toán, Địa lý, GDCD A09 60 / 18 42
Văn, Lịch sử, Địa lý C00
Văn, Địa lý, GDCD C20
Văn, Toán, Tiếng Anh D01
  1. Thông tin liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, Khu B Trường Đại học Quảng Nam):

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0235 221 5255

Hoặc Ban tư vấn tuyển sinh (Tầng trệt Khu Trung tâm học liệu và CNTT):

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 08 68 343 058

Hoặc truy cập vào website tuyển sinh của Trường: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

Bình luận