Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Mã trường: DNB

Địa chỉ: Đường Xuân  Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701;  0985.914383; 0938432640

Địa chỉ trang web: www.hluv.edu.vn

Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:Theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2020 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

NNhóm ngành Chỉ tiêu

theo nhóm ngành

Ngành Chỉ tiêu

theo

ngành

Trong đó
Phương thức 1 Phương thức 2
ĐH Chính quy 505        
Nhóm ngành I

 

 

385 Sư phạm Toán học 20 15 5
Sư phạm Vật lý 20 15 5
Sư phạm Ngữ Văn 25 15 10
Giáo dục Mầm non 120 100 20
Giáo dục Tiểu học 200 125 75
Nhóm ngành III 60 Kế toán 40 20 20
Quản trị kinh doanh 20 10 10
Nhóm ngành VII 60 Việt Nam học

(chuyên ngành Văn

hóa – Du lịch)

20 10 10
Du lịch 40 20 20
Liên thông ĐH CQ 160 Tổ chức thi tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT

Thông tin chi tiết xem tại: hluv.edu.vn

Nhóm ngành I

 

140 Giáo dục Mầm non 20
Giáo dục Tiểu học 120
Nhóm ngành III 20 Kế toán 20
CĐ Chính quy 15
Nhóm ngành I 15 Giáo dục Mầm non 13

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành Sư phạm:

– Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành sư phạm phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành, mỗi trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2020. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 2,0 điểm.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, được công bố trên website của trường sau khi có dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)

* Đối với các ngành sư phạm:

– Hệ Đại học: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi, tổng tổ hợp môn xét tuyển phải đạt ít nhất 24 điểm.

– Hệ Cao đẳng: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, ngoài điều kiện nói trên thì kết quả thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào có kết quả dưới 2,0 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (tương ứng tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng kết quả 2 môn Ngữ văn, Toán và kết quả thi môn Năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

* Đối với các ngành còn lại:

– Hệ đại học: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

– Hệ cao đẳng: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 – Tốt nghiệp THPT

 – Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hoa Lư.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2020:

TT Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Ghi chú
I. Đào tạo đại học 505 chỉ tiêu
1 Sư phạm Toán học 7140209 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

2 Sư phạm Vật lý 7140211 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Sinh (A02)

3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Địa, Tiếng Anh  (D15)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

4 Giáo dục Tiểu học 7140202 Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Văn, Toán, GDCD (C14)

5 Giáo dục Mầm non 7140201 Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH khác
6 Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

7 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

8 Việt Nam học

(Chuyên ngành

Văn hóa – Du lịch)

7310630 Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

9 Du lịch 7810101 Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

II. Đào tạo cao đẳng 15 chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non 5140201 Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH, CĐ khác

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu

– Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/8/2020 đến ngày 31/8/2020. Xét tuyển vào ngày 4 tháng 9 năm 2020.

+ Đợt 2, 3, 4: Trường sẽ có thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

– Môn Năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 06/5/2020 đến ngày 31/7/2020. Thi tuyển vào ngày 1 tháng 8 năm 2020.

+ Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ từ 2/8/2020 đến ngày 18/9/2020. Thi tuyển vào ngày 20 tháng 9 năm 2020.

7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non)

* Quy định về hồ sơ:

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ khi nhập học.

– Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp tại Phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

– Gửi qua bưu điện về Phòng Đào tạo – QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

– Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Lệ phí xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình, và các quy định của Nhà nước

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

– Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 07 tháng 8 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2020

– Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Trên đây la thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình năm 2020, các em tham khảo thông tin chi tiết các ngành học để đăng ký xét tuyển nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh. vn

Bình luận