Học viện Âm nhạc Huế tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Ký hiệu: HVA

Địa chỉ: Số 01 đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh. Tp. Huế

Điện thoại: 0234.3898.490

Website: www.hocvienamnhachue.edu.vn

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Bình luận