Các trường đại học có ngành tâm lý học ở thành phố Hồ Chí Minh

Đời sống tinh thần của con người vốn phức tạp. Trong xã hội công nghiệp, con người lại phải đối mặt với những hiện tượng tâm lý – xã hội như ly hôn, tự sát, xung đột gia đình v.v… Những chứng bệnh của thời đại như trầm cảm, stress, rối loạn cảm xúc, hành vi… ngày càng phổ biến và ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc, cuộc sống.

Các trường đại học có ngành tâm lý học ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành tâm lý học thi khối gì? Thi trường nào?

Muồn học ngành tâm lý học thì các bạn sẽ phải thi vào các khối thi như các khối A, A1, B, C hay D… Các khối thi đại học tương ứng vời từng môn thi theo khối được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, ngành tâm lý rất rộng mở đầu vào nhằm thu hút nhiều hơn số lượng sinh viên theo học:

Sau đây là các trường đại học có ngành tâm lý tại thành phố Hồ Chí Minh:

– Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục…

– Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

– Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM

– Trường Đại Học Sài Gòn

– Trường Đại học Công Nghệ TPHCM

– Trường Đại Học Văn Hiến…

– Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

– Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế

– Trường Đại Học Quy Nhơn

– Trường Đại Học Văn Hiến

– Trường Đại Học Hồng Đức…

 

Bình luận