Những trường đại học có ngành Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là  là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

Nói một cách dễ hiểu, Kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Cho đến những năm 90 của thế kỷ XX, lĩnh vực Kinh tế quốc tế có sự bùng nổ và lan rộng trên toàn cầu. Vì vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này là luôn cần thiết, cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh tế quốc tế cũng rộng mở. 

Kinh tế quốc tế là gì ?

Ngành Kinh tế quốc tế học những gì?

Học ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh, luật quốc tế và môi trường Kinh tế quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, hoạt động hậu cần Kinh tế quốc tế và xuất- nhập khẩu, nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế, kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế, cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài…

Khi chọn ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên có cơ hội tiếp cận các môn học bổ ích và thú vị như:  Kinh tế quốc tế, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Đầu tư quốc tế, Tài chính quốc tế, Rủi ro và bảo hiểm trong Kinh tế quốc tế…

Bên cạnh đó, kiến thức ngành Kinh tế quốc tế cũng giúp sinh viên tạo được nền tảng về quản trị kinh doanh, các vấn đề tổng quan và chuyên sâu về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay liên quan đến vấn đề chống bán phá giá , tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam,

Ngành Kinh tế quốc tế học những gì?

Danh sách các trường đại học có đào tạo ngành kinh tế quốc tế tại Việt Nam hiện nay:

  • Đại học Ngoại thương Hà Nội
  • Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
  • Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đại học Hà Nội
  • Đại học Kinh tế quốc dân

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận