Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018

Điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 sẽ được tính như thế nào? Mời quý vị và các bạn xem chi tiết dưới đây.

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018

Hình thức, cách chức tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2018 về cơ bản vẫn giữ như năm 2017. Cụ thể là có 3 bài thi độc lập: Toán, Văn, Ngoại Ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, bắt buộc phải chọn một trong hai.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT quốc gia 2018: Gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Theo đó, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

Cụ thể:

Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

* Điểm liệt được tính như thế nào?

– Đối với ba môn thi độc lập. Điểm liệt là 1.0 điểm. Ví dụ môn Văn 1,0 điểm là điểm liệt. Đối với môn tổ hợp, tuy thi 3 môn nhưng ba bài thi lại tính thang điểm 10, nên nếu ba môn cộng lại mà chỉ 1,0 là điểm liệt. Tuy nhiên, quy chế bắt buộc không được môn nào trong ba môn bị điểm 0. Ví dụ với tổ hợp tự nhiên: Lý 10, Hóa 10, nhưng nếu Sinh 0 điểm thì xem như rớt tốt nghiệp.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận