Năm 2020, thí sinh phải đạt bao nhiêu điểm mới đỗ tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra an toàn, công bằng, bây giờ là thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành tổ chức chấm điểm. Theo như nhận định của nhiều Thầy cô giáo đề thi năm nay dễ nhưng vẫn có sự phân hóa.

– Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, điểm xét tốt nghiệp bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Năm 2020, thí sinh phải đạt bao nhiêu điểm mới đỗ tốt nghiệp

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

– Theo đó điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

– Quy chế cũng quy định rõ những đối tượng thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm:

– Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 (năm) điểm trở lên và những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

>> Xem thêm:

Cao đẳng ngôn ngữ Anh

Cao đẳng ngành chế biến món ăn

Cao đẳng du lịch Hà Nội

Theo: giaoduc.net.vn

Bình luận