Tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ký hiệu: KTD

Địa chỉ: Số 566 Núi Thành – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2210030, 0236.2247176

Website: www.dau.edu.vn

Tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Ngành / chuyên ngành

Trình độ Đại học

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
I KHỐI NGÀNH NĂNG KHIẾU, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
1 Kiến trúc

(Chất lượng cao theo chuẩn đầu ra Hoa Kỳ)

7580101  

V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)

V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)

V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

 

Quy hoạch vùng và đô thị

– Quy hoạch vùng và đô thị

 – Kiến trúc cảnh quan

7580105
3 Thiết kế đồ họa

– Thiết kế đồ họa

 – Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

7210403 V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)

V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)

V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)

H00 (Vẽ mỹ thuật,  Bố cục màu, Văn)

4 Thiết kế nội thất 7580108 V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)

V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)

V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

5 Kỹ thuật xây dựng 7580201  

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210
8 Quản lý xây dựng 7580302
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
10 Công nghệ thông tin 7480201
II. KHỐI NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH
 

11

 

Kế toán

 – Kế toán tổng hợp

 – Kế toán – Kiểm toán

7340301  

 

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

12

 

 

Tài chính – Ngân hàng

– Ngân hàng

 – Tài chính doanh nghiệp

7340201
13

 

Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

7340101
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
III KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ
15

 

 

Ngôn ngữ Anh

– Tiếng Anh biên – phiên dịch

 – Tiếng Anh du lịch

7220201  

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

 

16

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

– Tiếng Trung Quốc biên – Phiên dịch

7220204


II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

* PHƯƠNG THỨC 1 – XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2020

Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường sẽ công bố trên website và thông tin đại chúng điểm xét tuyển vào trường.

* PHƯƠNG THỨC 2 – XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ

+ Cách 1: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)

   Điều kiện xét tuyển:  Tổng điểm TB 3 môn của 05 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 18.0.

+ Cách 2: Theo tổng TB điểm 3 môn của 2 HK lớp 12

   Điều kiện xét tuyển: Tổng TB điểm 3 môn của 2 HK lớp 12 ≥ 18 điểm.

+ Cách 3: Theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

   Điều kiện xét tuyển:  ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CẢ NĂM HỌC 12 ≥ 6.0 điểm.

  Link đăng ký: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

Lưu ý:

Đối với nhóm ngành có môn Vẽ mỹ thuật:

– Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12

– Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

– Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

 Lưu ý:

+ Điểm trung bình 05 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân): 

ĐTB 5HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4 + ĐTBmh HK5)/5

+ Điểm xét tuyển 05 Học kỳ (ĐXT 5HK): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển;

ĐXT 5HK = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận