Tuyển sinh Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) năm 2020

quan-ly-giao-duc

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Mã trường: QHS

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84-247 3017 123).

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Email: education@vnu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;

Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sởtại cho phép thực hiện, đạt trình độtương đương trình độTHPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

Đạt ở vòng sơ tuyển đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non.

Có hạnh kiểm đạt loại Tốt đối với thí sinh đăng ký dựtuyển vào các ngành Sư phạm, có hành kiểm đạt loại Khá trở lên đối với thí sinh đăng ký dự tuyển các ngành còn lại.

2. Phạm vi tuyển sinh:Trong cảnước.

3. Các nhóm ngành tuyển sinh

+/ Nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (mã nhóm ngành: GD1), gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên.

+/ Nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (mã nhóm ngành: GD2), gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý.

+/ Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác (mã nhóm ngành: GD3), gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường.

+/ Ngành Giáo dục Tiểu học (mã nhóm ngành: GD4).

+/ Ngành Giáo dục Mầm non (mã nhóm ngành: GD5).

4. Các phương thức tuyển sinh

i) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

ii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN;

iii) Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

iv) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệpTHPT2020.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu nhóm ngành/ngành theo từng phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT cho từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

i) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&Đ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh cần “Đạt” ở vòng sơ tuyển trực tuyến

ii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN: Theo quy định của ĐHQGHN. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh cần “Đạt” ở vòng sơ tuyển trực tuyến.

iii) Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS: Theo quy định của ĐHQGHN, cụ thể:

+ Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của nhóm ngành đào tạo.

+ Mức điểm từ1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên đối với thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hoá SAT.

+ Mức điểm từ 22/36 trở lên, trong đó có các điểm thành phần mônToán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40.

+ Chứng chỉ IELTS từ5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương (bảng quy đổi điểm trong Phụ lục 2) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 3) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệpTHPT năm 2020. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh cần “Đạt” ở vòng sơ tuyển trực tuyến (chi tiết thí sinh xem ở mục 1.8.2.1 của Đề án này).

iv) Xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi tốt nghiệpTHPTnăm 2020:

Căn cứ trên điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh cần “Đạt” ở vòng sơ tuyển trực tuyến và đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

7. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

7.1. Trường tuyển sinh đầu vào theo các nhóm ngành

1) Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, mã nhóm ngành: GD1;

2) Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý, mã nhóm ngành GD2;

3) Khoa học giáo dục và khác, mã nhóm ngành GD3;

4) Giáo dục Tiểu học, mã ngành GD4;

5) Giáo dục Mầm non, mã ngành GD5.

Với các tổ hợp xét tuyển tương ứng, cụ thể trong bảng sau:

7.2.Phân ngành cho sinh viên nhóm ngành GD1, GD2, GD3:

Sau hai học kỳ chính của năm thứ nhất, Trường xét phân ngành cho sinh viên nhóm ngành GD1, GD2, GD3 dựa trên các căn cứ: Điều kiện để được phân ngành: Học đủ số học phần theo kế hoạch học tập của Trường. Trường hợp không học học phần nào, phải có lý do chính đáng và báo cáo trong quá trình học tập. Trường hợp này sẽ không tính điểm và tín chỉ học phần đó. Nếu sinh viên không có điểm và không có lý do chính đáng, những học phần đó sẽđược tính là 0 (không điểm) để tính điểm trung bình chung xét phân ngành. Trường hợp học phần có học phần tiên quyết, nhưng sinh viên chưa học học phần tiên quyết (do phần mềm không lọc hết), nhưng đã học và có điểm cho học phần sau, thì sẽ không tính cho điểm và tín chỉ cho cả 2 học phần.

Danh sách các học phần chuyên môn xét phân ngành:

Nguyên tắc phân ngành

Lấy từ trên xuống theo ĐXPN, theo chỉ tiêu của ngành đã được Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN phê duyệt. Khi sinh viên không đạt được xét phân ngành theo nguyện vọng 1sẽ được xét đến nguyện vọng 2, 3, v.v.và tương ứng với chỉ tiêu ngành theo nguyện vọng.

– Điểm học phần sử dụng để tính ĐXPN là điểm thi lần 1, không tính điểm học lại và điểm học cải thiện. Những học phần có đòi hỏi học phần tiên quyết sẽ không tính vào ĐXPN nếu điểm của học phần tiên quyết nhỏ hơn 4.00 (điểm của học phần tiên quyết vẫn sử dụng để tính ĐXPN). Những học phần không đòi hòi học phần tiên quyết mà không có điểm sẽ được tính điểm 0.00 khi tính ĐXPN.

– Sinh viên đạt tiêu chí và được phân ngành vào nguyện vọng trước sẽ không được chuyển sang ngành có nguyện vọng sau hoặc ngược lại.

– Trường hợp sinh viên không đăng ký hoặc không được xét vào ngành đã đăng ký thì sẽ được phân vào những ngành phù hợp, còn chỉ tiêu.

– Sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng được ưu tiên xét phân vào ngành phù hợp với điều kiện khi đăng ký xét tuyểnthẳng.

8. Tổ chức tuyển sinh

8.1. Thời gian xét tuyển

– Đợt 1: Xét tuyển theo các phương thức nói trên,

+ Từ ngày 01/8/2020 đến17 giờ 00 phút ngày 20/8/2020 đối với các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế

+ Từ ngày 24/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/09/2020 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT2020.

– Đợt bổ sung (nếu có): Xét tuyển đợt bổ sung được thực hiện khi còn chỉ tiêu, có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần, chỉ sửdụng Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT theo điểm chuẩn và các điều kiện đã xác định từ Đợt 1, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển đáp ứng đủ điều kiện như Đợt 1 sẽ được tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc hết thời hạn tuyển sinh đợt bổ sung.

8.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng phương thức xét tuyển

8.2.1.Sơ tuyển đối với nhóm ngành Giáo dục mầm non (GD5)

Các bước tham gia sơ tuyển trực tuyến

Sơ tuyển được tổ chức theo hình thức trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến qua đường link:

https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/207.

Thời hạn đăng ký trực tuyến: Từ 08h00 ngày 15/4/2020 đến 24h00 ngày 15/8/2020.

Bước 2: Nhà trường gửi email thông báo mã sơ tuyển của thí sinh, lịch thực hiện bài thi của thí sinh và các hướng dẫn kỹ thuật để thí sinh thực hiện bài thi trực tuyến.

Bước 3: Thí sinh thựchiện bài sơ tuyển trực tuyến.

-Theo lịch thực hiện bài thi đã được nhà trường gửi qua email và tin nhắn, thí sinh thực hiện bài thi theo các hướng dẫn kỹ thuật. Khi vào phòng thi trực tuyến, yêu cầu thí sinh chọn không gian yên tĩnh, trang phục nghiêm túc và phù hợp với nội dung thi, không để người khác làm ảnh hưởng đến bài thi.

-Thí sinh phải tự thực hiện bài thi, không được có sự trợ giúp của người khác. Bài thi gồm có 2 phần:

Phần 1: Thể hiện động cơ và năng lực ngôn ngữ: Thí sinh giới thiệu ngắn gọn về bản thân, lý do chọn ngành giáo dục mầm non (trong vòng tối đa là 2 phút). Sau đó thí sinh đọc một đoạn văn bản khoảng 200 từ được Hội đồng chỉ định.

Phần 2: Thể hiện bài năng khiếu theo loại hình đã đăng ký (thời gian tối đa là 8 phút).

Việc trình bày các nội dung cần đảm bảo theo thời gian quy định, do đó không nhất thiết phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng cần thể hiện được tốt nhất năng khiếu của bản thân.

– Trong một số trường hợp, giám thị có thể đặt thêm các câu hỏi để trao đổi và xác thực thông tin (nếu cần thiết).

– Thí sinh sẽ được đánh giá theo các nội dung: sở thích, đam mê đối với nghề giáo dục mầm non; năng lực ngôn ngữ; năng khiếu phù hợp với việc dạy học bậc mầm non.

– Các bài thi sẽ được ghi hình và lưu trữ theo quy định đối với bài thi tuyển sinh.

Bước 4: Công bố kết quả sơ tuyển: Thí sinh xem kết quả sơ tuyển trên cổng tuyensinh.vnu.edu.vnhoặc education.vnu.edu.vntrước ngày 30/8/2020.

Lệ phí sơ tuyển

Mức phí: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) / thí sinh.

Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Giáo dục,

Số tài khoản: 26010000791239 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: Mã sơ tuyển STMN

Ví dụ: 0001.20 STMN (Mã sơ tuyển là mã sơ tuyển của thí sinh được Trường ĐHGD cấp qua email ở bước 2).

Lệ phí sơ tuyển cần phải nộp trước lịch thi ít nhất 7 ngày. Thí sinh đã tham gia sơ tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí.

Các đối tượng được miễn sơ tuyển

Thí sinh có giải thưởng về các loại hình nghệ thuật trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố trở lên; hoặc đã tham gia các CLB nghệ thuật của các Nhà văn hóa cấp Quận/Huyện trở lên, được miễn sơ tuyển ngành Giáo dục Mầm non.

8.2.2.Phương thức xét tuyển thẳng,ưu tiên xét tuyển theo Quy định của BộGD&ĐT, của ĐHQGHN, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

i) Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT

1.Các đối tượng được xét tuyển thẳng

(Theo quy chế hiện hành)

  1. Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

(Theo quy chế hiện hành)

  1. Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT

a) Hồ sơ:Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT

b) Thời gian và địa điểm đăng ký:

– Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020.

– Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Trường ĐHGD (Nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 01/8/2020.

ii) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

Đối tượng đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

1.1.Học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và trường THPT chuyên của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước được xét tuyển thẳng vào các nhóm ngành/ngành đào tạo đại học của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a), b), c), d) trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Trường ĐHGD.

1.2. Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào các nhóm ngành/ngành đào tạo đại học của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

c) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10,11 và học kỳ1năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPTđạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành (mức điểm xét tuyển cụ thểvà các tiêu chí phụ do đơn vịquy định).

1.3. Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng vào các nhóm ngành/ngành đào tạo đại học của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;

b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểmtrung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên. Thí sinh xem danh mục môn thi, đề tài dự thi phù hợp, gần với nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ở mục iii).

Ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và có kết quả thi THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định được ưu tiên xét tuyển vào các trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

a) Hồ sơ:

– Phiếu ĐKXT thẳng, ưu tiên xét tuyển (Thí sinh tải Phiếu ĐKXT thẳng, ưu tiên tại Phụ lục 6,7 tương ứng);

– Bản sao hợp lệ minh chứng:

+ Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi (nếu có);

+ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có);

+ Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT (đối với thí sinh thuộc diện điểm e) mục 1.1.và điểm c) mục 2.2. phần ii));

– Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4×6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).

b)Thời gian và địa điểm đăng ký

Từ ngày 01/6/2020 đến trước ngày 01/8/2020: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về Trường ĐHGD (địa chỉ: Phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

iii) Danh mục Môn thi/Đề tài dựthi phù hợp, gần với nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc đối tượng theo Quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

iv)Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT, IELTS1.

Đối tượng xét tuyển

 a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board)là7853-Vietnam National University-Hanoi(thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (AmericanCollegeTesting) đạt điểm từ 22/36, trong đó các điểm thành phần môn Toán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40.

d) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi THPT năm 2020.

Các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm(tính từ ngày dự thi).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế cần “Đạt” ở vòng sơ tuyển trực tuyến.

  1. Nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từcao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉtrúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

– Xét tuyển theo nguyên tắc từcao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển trong đề án tuyển sinh hoặc thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

  1. Đăng ký xét tuyển

a) Hồsơ:

– 01 Phiếu ĐKXT

– Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level); Chứng nhận kết quả kỳthi chuẩn hóa SAT; Chứng nhận kết quảkỳthi chuẩn hóa ACT; Chứng chỉtiếng Anh IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc các chứng chỉngoại ngữtương đương khác.

– 02 ảnh 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính đến ngày nộp hồsơ (cho ảnh vào phong bì riêng, ghi rõ họ tên và ngày sinh).

b) Thời gian và địa điểm đăng ký

Từ ngày 01/6/2020 đến trước 17h00 ngày 01/8/2020: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện vềđịa chỉ: Phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, 144,Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

v) Tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho phương thức. Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành GD1; GD2; GD3 theo diện xét tuyển thẳng được ưu tiên xét phân vào ngành phù hợp với điều kiện khi đăng ký xét tuyển thẳng.

vi) Thời gian công bố trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Trước ngày 20/8/2020, thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại địa chỉ: https://education.vnu.edu.vn/            hoặc https://tuyensinh.vnu.edu.vn/.

vii) Thời gian và địa điểm xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyểntheo phương thức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của ĐHQGHN và xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế: Nộp bản sao học bạ (kèm bản chính học bạ để kiểm tra, đối chiếu) và bản chính minh chứng để xác nhận nhập họctại Trường ĐHGD (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17h00 ngày 05/9/2020.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

iix) Chỉ tiêu dành cho xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Tổng chỉ tiêu tối đa của 3 phương thức i), ii)và iv) là 10% tổng chỉtiêu tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

8.2.3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệpTHPT 2020

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp   THPT   2020 theo tổ hợp các bài thi/môn thi đã công bố của Trường. Điểm trúng tuyển xác định chung đối với tất cả các tổ hợp. Riêng nhóm ngành đào tạo sư phạm, điểm trúng tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT; ngành Giáo dục Mầm non kết hợp với sơ tuyển.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

– Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT2020.

Quy trình đăng ký xét tuyển:

a) Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dựthi THPT, lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GDĐT/BộGDĐT. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

b) Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, HĐTS công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (dự kiến trước ngày 07/9/2020): Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến (dự kiến từ 09/9/2020 đến 17giờ00 ngày 16/9/2020) hoặc bằng Phiếu ĐKXT(dự kiến từ 09/9/2020 đến 17giờ00 ngày 18/9/2020);

c) Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) dự kiến trước 17giờ00 ngày 20/9/2020.

d) HĐTS căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (tính đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy không làm tròn số); cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

đ) HĐTS công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 tại địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn dựkiến trước 17 giờ00 ngày 27/9/2020;

e) Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường ĐHGD bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn đồng thời gửi chuyển phát nhanh Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) vềTrường ĐHGD (phòng 103, tòa nhà G7, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) dự kiến trước 17 giờ00 03/10/2020 tính theo dấu bưu điện.

8.2.4.Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

Trường ĐHGD tiếp nhậnhọc sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

8.2.5. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, dự kiến 30.000đ/1 hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển tới Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHGD.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm; học bổng.

Sinh viên trả học phí theo số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ, số học phí phải nộp được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Sinh viên được tiếp cận các quỹ học bổng của trường, của ĐHQGHN và của các nhà tài trợ khác nhau với nhiều mức khác nhau.

Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm ngành/ngành đào tạo giáo viên (nhóm ngành GD1, GD2; ngành GD4, GD5): Hiện nay Nhà nước đang dự kiến là sinh viên các ngành sư phạm cũng sẽ phải đóng học phí, nhưng Nhà nước sẽ tài trợ cho sinh viên với điều kiện tốt nghiệp phải làm việc trong ngành giáo dục.

Các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành GD3 sau khi nhập học được nhận mỗi người 1 Thẻ tặng tiền (trị giá 2 triệu đồng) của Nhà trường, thẻnày chỉ sử dụng để đóng học phí tại Trường.

Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều vị trí thực tập làm bán thời gian có trả công dành cho các bạn đáp ứng tiêu chíchọn.

10. Các đợt xét tuyển.

– Đợt 1: Xét tuyển theo các phương thức nói trên,

+ Dự kiến từ ngày 01/08/2020 đến 20/8/2020 đối với các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

+ Dự kiến từ ngày 24/9/2020 đến 17giờ00 ngày 26/9/2020 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quảthi THPTnăm 2020.

– Đợt bổ sung(nếu có):

+ Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào Trường sau khi xét tuyển đợt 1, HĐTS công bố tuyển sinh đợt bổ sung (nếu có) trước ngày 03/10/2020.

+ Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có được thực hiện khi còn chỉ tiêu, có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần, chỉ sử dụng Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT năm 2020 theo điểm chuẩn và các điều kiện đã xác định từ Đợt 1, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển đáp ứng đủ điều kiện như Đợt 1 sẽ được tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu của nhóm ngành thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc hết thời hạn tuyển sinh đợt bổsung.

11. Triệu tập và tổ chức nhập học

HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 30/9/2020 (đợt 1) và trước ngày 15/10/2020 (đối với các đợt xét tuyển bổ sung).

Thời gian nhập học:

+ Đợt 1: Từ ngày 30/9/2020 đến ngày 05/10/2020.

+ Đợt bổ sung (nếu có): Từ ngày 15/10/2020 đến trước ngày 20/10/2020

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn:thongtintuyensinh.vn

Bình luận