Xem ngay điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Lạt 2019

Trường ĐH Đà Lạt thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính quy năm 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 THPT. Cụ thể như sau:

Xem ngay điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Lạt 2019

Tên ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn

trúng tuyển

Các ngành đào tạo đại học:
Toán học 7460101 A00, A01, D07, D90. 20.00
Sư phạm Toán học 7140209 24.00
Công nghệ thông tin 7480201 18.00
Sư phạm Tin học 7140210 24.00
Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90. 18.00
Sư phạm Vật lý 7140211 24.00
CNKT Điện tử – Viễn thông 7510302 18.00
Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D90. 20.00
Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90. 18.00
Sư phạm Hóa học 7140212 24.00
Sinh học 7420101 A10, B00, D08, D90. 18.00
Sư phạm Sinh học 7140213 24.00
Công nghệ sinh học 7420201 18.00
Nông học 7620109 B00, D07, D08, D90. 18.00
Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, D08, D90. 18.00
Công nghệ sau thu hoạch 7540104 18.00
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96. 20.00
Kế toán 7340301 20.00
Luật 7380101 A00, C00, C20, D01. 20.00
Văn hóa học 7229040 C00, D14, D15, D78. 18.00
Văn học 7229030 18.00
Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.00
Việt Nam học 7310630 18.00
Lịch sử 7229010 C00, C19, D14, D78. 18.00
Sư phạm Lịch sử 7140218 24.00
Quản trị DV du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D78. 21.00
Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D78. 20.00
Xã hội học 7310301 18.00
Đông phương học 7310608 C00, D01, D78, D96. 21.00
Quốc tế học 7310601 18.00
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96. 21.00
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 24.00
Giáo dục Tiểu học 7140202 A16, C14, C15, D01 24.00

Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Thí sinh trúng tuyển phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT mới được nhập học. Thời gian nhập học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ  tại Trường ĐH Đà Lạt từ ngày 29.7 đến  2.8.2019.

Bình luận