Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT 2020 các môn

HOT: Chiều ngày 7/5/2020 Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT 2020 các môn

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT 2020 tất cả các môn

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi 2020 tất cả các môn

1. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Toán

2. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Anh

3. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Ngữ Văn

4. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Tổ hợp Khoa học xã hội

5. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Vật lý

6. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Hóa học

7. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Sinh học

8. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Nga

9. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Đức

10. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Nhật

11. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Pháp

12. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Môn Tiếng Trung

– Theo Bộ GD-ĐT, do phương án thi tuyển sinh THPT quốc gia đã được Chính phủ đồng ý thay đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT nên việc công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi này thay thế cho bộ đề tham khảo đã công bố ngày 3.4.2020 vừa qua là cần thiết.

– Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh sẽ phải làm các bài: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn thành phần là vật lý, hóa học và sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm 3 môn thành phần là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân (đối với học sinh THPT) hoặc 2 môn thành phần là lịch sử, địa lý (đối với học viên giáo dục thường xuyên – GDTX).

– Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

– Thí sinh là học sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh là học viên GDTX phải thi 2 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh GDTX có thể dự thi thêm bài ngoại ngữ. Thí sinh tự do được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng. Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bình luận