Cập nhập điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 2019

Trường Đại học Sao Đỏ đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 14,5 điểm.

Cập nhập điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 14.5
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D15, D66, D71 14.5
3 7310630 Việt Nam học C00, C20, D01, D15 14.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, C01, D01 14.5
5 7340301 Kế toán A00, A09, C01, D01 14.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A09, C01, D01 14.5
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A09, C01, D01 14.5
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A09, C01, D01 15.5
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A09, C01, D01 14.5
10 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A09, C01, D01 15
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A09, C01, D01 15
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A09, B01, D01 14.5
13 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A09, C01, D01 14.5
Bình luận