Cập nhật thông tin liên thông Ngành kế toán Học viện tài chính 2017-2018

Tuyển sinh Liên thông Học viện Tài chính 2017 từ Cao đẳng lên Đại học chính quy ngành Kế toán học các buổi tối trong tuần, mới tốt nghiệp thi ngay ( chưa đủ 36 tháng), được chuyển đổi trong khối ngành kinh tế ( thi đầu vào ngay, không phải thi chuyển đổi) – Nhận hồ sơ từ ngày 15/08/2017 

Tuyển sinh Liên thông Học viện Tài chính 2017

Tuyển sinh Liên thông Học viện Tài chính 2017

Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy khoá 20 (đợt 2 năm 2017) với những nội dung cụ thể như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO

   + Ngành Kế toán: (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2017

   – Đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy thuộc khối kinh tế (vừa mới tốt nghiệp được thi ngay): hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2017.

– Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy các ngành khác trong khối ngành kinh tế được thi tuyển đầu vào ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng hệ liên thông đại học chính quy của Học viên Tài chính ngay (Không phải thi chuyển đổi ) 

 Môn thi tuyển sinh: hệ liên thông đại học chính quy Học viện Tài chính.

   + Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:
– Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học).
– Môn Nguyên lý kế toán
– Môn Kế toán tài chính

Bằng tốt nghiệp: hệ liên thông đại học chính quy học viện tài chính.

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy.

3.THỜI GIAN NHẬN VÀ PHÁT HÀNH HỒ SƠ  

– Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/08/2017 -15/10/2017

4. THỜI GIAN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN THI

 – Thời gian ôn thi: Các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 ( 18h đến 20h40′ )
– Địa điểm ôn thi: Cơ sở đào tạo Mỹ Đình (tại Cơ sở đào tạo Học viện Tài chính).

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

    Thi tuyển: Ngày 04,05/11/2017

6. CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Liên thông học viện tài chính 2017 được tổ chức theo hệ thống tín chỉ cho 2 loại hình đào tạo chính quy. Thời gian đào tạo từ 18h đến 20h45 các ngày trong tuần.

7. NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG

Dự kiến cuối tháng 11/ 2017

Bình luận