Chỉ cấm bác sĩ nhận phong bì trước và trong điều trị

” 27-3, Bộ trưởng Bộ Y tế  khẳng định, thầy thuốc cũng là người, đâu đó không tránh khỏi có những y bác sĩ cư xử chưa đúng mực. Để loại trừ tiêu cực, Bộ cấm y bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân trước và trong điều trị, còn sau điều trị lại là phạm trù khác “

Quyết tâm thay đổi

Về việc phong bì trong khám chữa bệnh bộ trưởng phân tích: Người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân khi vào Bệnh viện ai cũng mong được khám trước, được chăm sóc tốt nhất nên họ chủ động “nhét tiền” cho điều dưỡng, bác sĩ chứ bản thân y bác sĩ không yêu cầu phải đưa. Vì thế Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh phải thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, vận động về y đức đến tất cả các cán bộ công nhân viên. Với mỗi Bệnh viện, phải thực hiện ký kết, cam kết giữa Giám đốc BV và các trưởng phó khoa, giữa trưởng phó khoa đến nhân viên về việc không nhận phong bì của người bệnh trước và trong điều trị

Ngoài ra người nhà bệnh nhân khi đi khám xét phải cam kết không đưa phong bì cho y bác sĩ

Bình luận