Tham khảo thông tin về mức học phí Đại học Quốc tế Bắc Hà

Tham khảo mức học phí Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 2017 – 2018  – DBH theo tín chỉ. Để tìm hiểu mức học phí của nhà trường, chúng ta cùng xem bài viết dưới đây.

Tham khảo thông tin về mức học phí Đại học Quốc tế Bắc Hà

Đại học Quốc tế Bắc Hà là 1 trường đại học tư thục địa chỉ tại Thị trấn Lim Tiên Du Bắc Ninh mã trường là DBH. Mặc dù là 1 trường tư thục nhưng học phí cũng không tới mức quá cao. Các bạn có thể htam khảo phía dưới.
Danh sách các ngành tuyển sinh của Đại học Quốc tế Bắc Hà 2017 – 2018 gồm quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế.

Quản trị kinh doanh 52340101 A10 B03 D01
Tài chính – Ngân hàng 52340201 A10 B03 D01
Kế toán 52340301 A10 B03 D01
Công nghệ thông tin 52480201 A00 A01 A02
Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 A00 A01 A02
Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 A00 A01 A02
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205 A00 A01 A02
Kinh tế xây dựng 52580301 A00 A01 A02

Học phí năm học 2017 – 2018 khoảng: 240.000đ/1 tín chỉ –> 290.000đ/ 1 tín chỉ

Như vậy học phí 1 kỳ học khoảng 5 -> 6.8 triệu, tuy nhiên đây chỉ là mức học phí tham khảo vì còn tùy thuộc vào môn và số lượng tín chỉ bạn đăng ký mỗi học kỳ mỗi năm học khoảng bao nhiêu.

Bình luận