Đại học Đồng Nai: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Đồng Nai năm 2019 từ 15 đến 24.7 điểm. Cao nhất là ngành Sư phạm Vật Lý là 24.7 điểm . Các ngành còn lại xin mời xem phía dưới.

Đại học Đồng Nai: Công bố điểm chuẩn 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 18.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 18
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 24.7
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00 18.5
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14 22.6
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 18
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 16
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 16
12 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
13 7440301 Khoa học môi trường A00, A02, B00, D07 15
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00 20.8
15 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 16 hệ cao đẳng
16 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 16 hệ cao đẳng
17 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01 19 hệ cao đẳng
18 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 16 hệ cao đẳng
19 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 19.5 hệ cao đẳng
20 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14 19.8 hệ cao đẳng
21 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00
22 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 16 hệ cao đẳng
Bình luận