Đại học Y Dược Hài Phòng: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019 được lấy từ 18 đến 23.2 điểm tùy từng ngành. Các em xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.

Đại học Y Dược Hài Phòng: Công bố điểm chuẩn 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101A Y khoa (A) A00 23.2
2 7720101B Y khoa (B) B00 23.85
3 7720110B Y học dự phòng (B) B00 18.05
4 7720110B8 Y học dự phòng (B8) B08 20.6
5 7720115 Y học cổ truyền B00 20.1
6 7720201A Dược học (A) A00 22.95
7 7720201B Dược học (B) B00 23.15
8 7720201D Dược học (D) D07 20.05
9 7720301B Điều dưỡng (B) B00 20.35
10 7720301B8 Điều dưỡng (B8) B08 18
11 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 23.5
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20.8
Bình luận