Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng năm 2019 từ 16.54 đến 23.63 điểm. Điểm chuẩn các ngành được thính theo thang điểm 30. Cụ thể xem phía dưới.

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 23.63 N1 >=8.8; TTNV <= 2
2 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D78, D96 16.54 TTNV <= 3
3 7140234 Sư phạm Tiếng Trung D01, D04, D78, D96 22.54 TTNV <= 1
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.33 N1 >=7.6; TTNV <= 1
5 7220201CLC Ngôn ngữ Anh CLC D01 20 N1 >=5.4; TTNV <= 3
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D78, D96 18.13 TTNV <= 4
7 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D78, D96 19.28 TTNV <= 4
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D78, D83 23.34 TTNV <= 2
9 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc CLC D01, D04, D78, D83 22.05 TTNV <= 1
10 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06 22.86 TTNV <= 1
11 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật CLC D01, D06 21.56 TTNV <= 1
12 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D78, D96 23.58 N1 >=8; TTNV <= 2
13 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC D01, D78, D96 22.06 N1 >=6.8; TTNV <= 3
14 7220214 Ngôn ngữ Thái Lan D01, D15, D78, D96 20.3 N1 >=6; TTNV <= 2
15 7310601 Quốc tế học D01, D09, D78, D96 20.25 N1 >=5.8; TTNV <= 5
16 7310601CLC Quốc tế học CLC D01, D09, D78, D96 19.39 N1 >=6.6; TTNV <= 5
17 7310608 Đông phương học D01, D06, D78, D96 20.89 TTNV <= 1
Bình luận