Đại học Thương mại: Công bố điểm chuẩn 2019

Trường Đại học Thương Mại thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. Ngành Kinh tế Quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 23.7 điểm. Xem cụ thể từng ngành phía dưới.

Đại học Thương mại: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A00, A01, D01 23
2 TM02 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) A00, A01, D01 23.2
3 TM03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) A00, A01, D01 23
4 TM04 Marketing (Marketing thương mại) A00, A01, D01 24
5 TM05 Marketing (Quản trị thương hiệu) A00, A01, D01 23.3
6 TM06 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) A00, A01, D01 23.4
7 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A00, A01, D01 23.2
8 TM09 Kế toán (Kế toán công) A00, A01, D01 22
9 TM10 Kiểm toán (Kiểm toán) A00, A01, D01 22.3
10 TM11 KD quốc tế (Thương mại quốc tế) A00, A01, D01 23.5
11 TM12 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) A00, A01, D01 23.7
12 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) A00, A01, D01 22.2
13 TM14 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) A00, A01, D01 22.1
14 TM16 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) A00, A01, D01 22
15 TM17 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) A00, A01, D01 23
16 TM18 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) D01 22.9
17 TM19 Luật kinh tế (Luật kinh tế) A00, A01, D01 22
18 TM20 Quản trị KD (Tiếng Pháp thương mại) A00, A01, D01,D03 22
19 TM21 Quản trị KD (Tiếng Trung thương mại) A00,A01, D01, D04 23.1
20 TM22 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) A00, A01, D01 22
21 TM23 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00, A01, D01 22.5
Bình luận