Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

dh-y-duoc-hp

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Ký hiệu: YPB

Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0313.733.311

Website: hpmu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Theo quy định tại Điều 5 – Chương II – Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Phạm vi tuyển sinh:

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo từng ngành học

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

6. Các thông tin khác cần thiết để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: YPB

– Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: như bảng trên

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)

+ Đối với từng ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký

+ Với mỗi thí sinh nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành trong trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Điểm trúng tuyển được tính riêng theo từng ngành (xét điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu)

– Điều kiện phụ trong xét tuyển: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn:

+ Với tổ hợp môn Toán, Hóa học, Sinh học: Ưu tiên 1: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Sinh học; ưu tiên 3: môn Hóa học; ưu tiên 4: môn Toán học.

+ Với tổ hợp môn Toán, Hóa học, Vật lý: Ưu tiên 1: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Hóa học; ưu tiên 3: môn Toán học; ưu tiên 4: môn Vật lý.

+ Với tổ hợp môn Toán, Hóa học, Tiếng Anh: Ưu tiên 1: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn; ưu tiên 2: môn Hóa học; ưu tiên 3: môn Toán học; ưu tiên 4: môn Tiếng Anh.

7. Tổ chức tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…

Theo quy định tại Điều 7 – Chương II – Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo)

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Theo quy d0i5nh tại khoản 2 – điều 5 – chương II – Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm của trường như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Năm học

2018 – 2019

Năm học

2019 – 2020

Năm học

2020 – 2021

Y Dược 1.180.000đ/tháng 1.300.000đ/tháng 1.430.000đ/tháng

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

– Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Tháng 10/2020

– Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Tháng 11/2020

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận