Đại học Văn hóa TPHCM có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 15 đến 22 điểm. Chi tiết từng ngành xin mời xem dưới đây.

Đại học Văn hóa TPHCM có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam C00, D01, D09, D15 15
2 7229040A Văn hóa học C00, D01, D09, D15 17
3 7229040B Văn hóa học C00, D01, D09, D15 17
4 7229040C Văn hóa học C00, D01, D09, D15 19.5
5 7229042A Quản lý văn hóa C00, D01, D09, D15 18.5
6 7229042B Quản lý văn hóa C00, D01, D09, D15 15
7 7229042C Quản lý văn hóa R01, R02, R03, R04 15
8 7310630 Du lịch C00, D01, D10, D15 20
9 7320201 Thông tin – thư viện C00, D01, D09, D15 15
10 7320305 Bảo tàng học C00, D01, D09, D15 15
11 7320402A Kinh doanh xuất bản phẩm C00, D01, D10, D15 15
12 7320402B Kinh doanh xuất bản phẩm C00, D01, D10, D15 15
13 7810103A Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D10, D15 22
14 7810103B Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D10, D15 21.25
Bình luận