Danh sách các trường đại học có ngành Sư phạm Mầm non

Giáo dục mầm non hay còn gọi là Sư phạm mầm non là công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ dưới 6 tuổi, là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển của trẻ em cả về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ là bước đệm cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Ngành Sư phạm mầm non là gì?

Ngành sư phạm mầm non học những gì?

Trong quá trình theo học Sư phạm mầm non, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp. Cụ thể:

 • Về kiến thức:

Biết cách chọn lựa và vận dụng kiến thức một cách sáng tạo dựa trên học phần cơ sở nhằm áp dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn công việc của giáo viên mầm non.

Có phương pháp giai tiếp với trẻ, hiểu trẻ, chơi với trẻ và biết được nguyên tắc thúc đẩy sự phát triển của trẻ.

Học được cách quản lý trẻ, tạo môi trường học tập và không khí cho lớp học, đồng thời nắm được nguyên tắc chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả.

Được đào tạo cơ bản về tin học cũng như kiến thức phần mèm để phục vụ soạn bài giàng, kết hợp với chú trọng đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn sư phạm.

 • Về mặt kỹ năng:

Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng xác định và xây dựng được mục tiêu, nội dung chương trình để đáp ứng tốt nhất việc giáo dục trẻ.

Học cách giao tiếp với trẻ hiệu quả, nắm bắt được nhu cầu của trẻ để đáp ứng và tạo các động tác hiệu quả,  tích cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Có kỹ năng lập kế hoạch cho lộ trình phát triển của từng lớp phân loại trẻ để có định hướng rõ ràng và phù hợp nhất. Đồng thời sử dụng sáng tạo và hiệu quả những công cụ giảng dạy.

Có khả năng nhuần nhuyễn trong việc thiết kế kế hoạch, hoạt động giáo dục cũng như kỹ năng đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp.

Sinh viên ngành mầm non sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn cần thiết

Sau đây là danh sách các trường đại học có ngành Sư phạm Mầm non:

Các trường có ngành Sư phạm mầm non khu vực miền Bắc:

 • Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Đại học Hải Phòng
 • Đại học Hùng Vương
 • Đại học Tân Trào
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Đại học Thủ đô Hà Nội
 • Đại học Hoa Lư

Các trường có ngành Sư phạm mầm non khu vực miền Nam

 • Đại học Sư phạm TPHCM
 • Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Phú Yên
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Đại học Quảng Bình
 • Đại học Quy Nhơn
 • Đại học Quảng Nam
 • Đại học Trà Vinh
 • Đại học Hà Tĩnh
 • Đại học Đồng Nai
 • Đại học Hồng Đức
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Vinh
 • Đại học Thủ Dầu Một
 • Đại học An Giang
 • Đại học Đồng Tháp

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận