Danh sách các trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng là một ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả những dịch vụ tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Cụ thể hơn, tài chính ngân hàng là hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành nhằm thanh toán và chi trả trong nội địa quốc tế. Ngành được chia nhỏ thành nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế hay tài chính bảo hiểm.

Học Tài chính ngân hàng ra làm gì?

Học Tài chính ngân hàng ra làm ở đâu?

Với những công việc nêu trên, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng có thể làm việc tại nhiều cơ quan khác nhau. Cụ thể là:

  • Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng, những tô chức tài chính hay tổ chức tín dụng phi ngân hàng..
  • Cục thuế, hải quan, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng, công ty tài chính hay nhân viên kinh doanh
  • Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư hay công ty bất động sản, công ty chứng khoán

Sinh viên Tài chính ngân hàng có cơ hội ngành nghề đa dạng

Dưới đây là danh sách các trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng;

1. DS Trường Đại học ở Hà Nội đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

-Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Học Viện Ngân Hàng

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Học Viện Tài Chính…

2. DS Trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

Đại Học Kinh Tế TPHCM

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Đại Học Tài Chính Marketing …

3. Danh sách Trường ĐH ở tỉnh khác đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Cần Thơ

Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận