Điểm chuẩn 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Điểm chuẩn vào trường Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019 theo thang điểm 30 là từ 14 đếm 19.5 điểm. Cụ thể các ngành xem mời xem phía dưới.

Điểm chuẩn 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140202 Giáo dục tiểu học A00; A09; C00; D01 19.5
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A09; C00; D01 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A09; C00; D01 14
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A09; C00; D01 14.86
5 7340301 Kế toán A00; A09; C00; D01 14
6 7380107 Luật kinh tế A00; A09; C00; D01 14.25
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; D07; D08; B00 14.4
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A04; D01 14.05
9 7580201 Kỹ thuật xây dựng (CN Xây dựng dân dụng & công nghiệp) A00; A01; A04; D01 14.15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A09; C00; D01 14
Bình luận