Điểm danh những môn học của ngành Công nghệ thông tin trường Sư phạm Kỹ thuật

Bạn muốn tìm hiểu về thông tin cụ thể các môn học trong chuyên ngành công nghệ thông tin? Dưới đây Thông tin tuyển sinh sẽ trả lời câu hỏi về những môn học của ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 

Điểm danh những môn học của ngành Công nghệ thông tin trường Sư phạm Kỹ thuật
1. Công nghệ phần mềm
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Lập trình Web
– Lập trình Window
– Công nghệ phần mềm
– Thiết kế phần mềm hướng đối tượng
– Lập trình di động nâng cao
– Lập trình hướng đối trượng
– XML và ứng dụng
– Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
– Kiểm thử phần mềm
– Các công nghệ phần mềm mới
– Lập trình Mobile
– Ngôn ngữ lập trình tiên tiến
– Search Engine
– Quản lý dự án phần mềm
– Dịch vụ Web và ứng dụng

2. Hệ thống thông tin
– Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL)
– Hệ Quản Trị CSDL
– Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (HTTT)
– Khai phá dữ liệu
– CSDL phân tán
– HTTT quản lý
– Kho dữ liệu
– Quản lý dự án công nghệ thông tin
– Thương mại điện tử
– Truy tìm thông tin
– Bảo mật cơ sở dữ liệu
– Đánh giá và kiểm soát HTTT
– Bảo mật Web
– Bảo mật thông tin

3. Mạng máy tính
– Kiến Trúc Máy Tính & Hợp Ngữ

– Hệ điều hành mạng Unix
– Lý Thuyết Thông Tin
– Hệ Điều Hành
– Các Hệ thống:
  • Hệ Thống Nhúng
  • Hệ thống giám sát mạng

– Kiến thức về mạng

  • An Ninh về Mạng
  • Thiết Kế về Mạng

– Kiến thức kỹ thuật

  • Kĩ thuật Mạng Không Dây
  • Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

– Mạng máy tính

  • Mạng máy tính học phần căn bản
  • Mạng máy tính học phần nâng cao
Bình luận