Học phí và các ngành đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẫng

Học phí năm 2018-2019 của trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng là bao nhiêu? Học phí có tăng theo từng năm hay không?

 

Học phí và các ngành đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẫng

1. Học phí

Mức học phí của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng như sau:

  • Năm học 2019 – 2020: 10.600.000 đồng/ năm/ sinh viên.
  • Năm học 2020 – 2021: 11.700.000 đồng/ năm/ sinh viên.

2. Các ngành tuyển sinh 

Ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
Xét theo kỳ thi THPT Quốc gia Xét học bạ
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 A00, A16, D01, D90 24 16
Sinh học ứng dụng 7420203 A00, A01, B00, D01 18 12
Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

(Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)

7510104 A00, A16, D01, D90 30 20
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 7510203 A00, A16, D01, D90 60 40
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 7510206 A00, A16, D01, D90 42 28
Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 A00, A16, D01, D90 36 24
Công nghệ Vật liệu 7510402 A00, A16, D01, D90 18 12
Kỹ thuật Thực phẩm 7540102 A00, A16, D01, D90 30 20
Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng 7580210 A00, A16, D01, D90 18 12
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

(Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)

7510103 A00, A16, D01, D90 60 40
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)

7510201 A00, A16, D01, D90 66 44
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 7510205 A00, A16, D01, D90 66 44
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

(Kỹ thuật Điện tử ; Hệ thống Cung cấp điện)

7510301 A00, A16, D01, D90 84 56
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A16, D01, D90 60 40
Công nghệ Kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01 18 12
Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 90 60
Bình luận