Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

* Tên trường: HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

* Ký hiệu: HCA

* Địa chỉ: Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

* Điện thoại: 0438386977

* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2017: 60

Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
Nhóm ngành Chính trị Công an nhân dân C03, D01 52310200 60
– Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
– Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân

 – C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).  – D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh),

Bình luận