Muốn thi vào khối, ngành công an cần phải có những gì

Hạnh kiểm khá trở lên

Các môn thì phải đạt từ 6 điểm trở lên

Sức khỏe tốt, ko có dị hình, dị dạng. nam cao từ 1m64 trở lên, nữ thì 1m58 trở lên.

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự thi thêm một lần trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ.

Với những đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên thì cần phải có: Đã tốt nghiệp THPT đủ điều kiện tuyển thẳng hoặc ưu tiên, hạnh kiểm khá

Tuổi: không qua 30 với cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế.

Không quá 20 với học sinh, không quá 22 với học sinh dân tộc thiểu số

Bình luận