Những trường đại học có ngành Việt Nam học ở nước ta

Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tựu văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa.

Ngành Việt Nam học là gì?

Ngành Việt Nam học hiện nay không còn xa lạ với tất cả các thí sinh. Sinh viên đã có nhiều thành công đáng kể, đặc biệt quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế. Ngành Việt Nam học được mở với mục tiêu đào tạo người học nắm vững và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công tác văn hóa và Du lịch; nắm vững kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và kiến thức nghiệp vụ du lịch; có khả năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động du lịch.

Ngành Việt Nam học là ngành học hấp dẫn thu hút sự tò mò trong chuyên môn của nhiều thí sinh

Sinh viên ngành Việt Nam học sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học ngày càng rộng mở và đa dạng. Khi ra trường, sinh viên ngành Việt Nam học có thể đảm nhiệm một số vị trí:

– Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa; quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài,các công ty lữ hành, du lịch; cơ quan văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị – xã hội; các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong – ngoài nước.
– Làm việc trong cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông,  tổ chức sự kiện
– Hướng dẫn viên du lịch hay quản trị lữ hành tại các công ty du lịch trong cả nước
– Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng hoặc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Cơ hội khi làm việc.

Sau đây là những trường đại học có ngành Việt Nam học ở nước ta:

 • Đại học Công Nghệ TPHCM – HUTECH
 • Đại Học Nguyễn Tất Thành
 • Đại Học Tôn Đức Thắng
 • Đại Học Tôn Đức Thắng
 • Đại Học An Giang
 • Đại Học Sài Gòn
 • Đại học Công Nghệ TPHCM – HUTECH
 • Đại Học Sư Phạm TPHCM
 • Đại Học Thăng Long
 • Đại Học Văn Hiến
 • Đại học Thủ Đô Hà Nội
 • Đại Học Quảng Nam

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận