Thông tin chung và mức học phí của Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là trường đào tạo trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long. Vậy trường đang giảng dạy các chuyên ngành nào và học phí mới nhất 2019 ra sao?

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học vùng ở đồng bằng sông Cửu Long được thành lập năm 1966. Trường đào tạo bậc Đại học và Cao đẳng với đa ngành và đa lĩnh vực cùng với đó là cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ sở thực hành xác thực và uy tín giúp cho việc học tập của sinh viên tiện nghi, trường luôn lấy mục tiêu người học làm trung tâm. Vì vậy mà hiện nay trường đang được nhiều sinh viên lựa chon theo học.

A. Học phí Đại học Cần Thơ năm học 2019-2020

1. Hệ đại trà

– Nhóm 1: 8.900.000 đồng/năm học, bao gồm:

+ Các ngành thuộc khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học), khoa Kinh tế, khoa Luật, khoa Nông nghiệp (trừ ngành Công nghệ Thực phẩm và ngành Công nghệ Sau thu hoạch), khoa Phát triển Nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Xây dựng), khoa Thuỷ sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản), khoa Sư phạm, khoa Ngoại ngữ, khoa Khoa học Chính trị, bộ môn Giáo dục Thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí), Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.

+ Ngành Quản lý Công nghiệp (thuộc khoa Công nghệ).

– Nhóm 2: 10.600.000 đồng/năm học, bao gồm:

+ Các ngành thuộc khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp), khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, khoa Khoa học Tự nhiên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học.

+ Ngành Việt Nam học (khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn), ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Công nghệ Sau thu hoạch (khoa Nông nghiệp), ngành Công nghệ Chế biến Thuỷ sản (khoa Thuỷ sản), ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Xây dựng (khoa Phát triển Nông thôn).

– Nhóm ngành sư phạm: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Sinh viên vẫn phải đóng học phí theo quy định đối với những học phần ngoài chương trình đào tạo hoặc học cải thiện điểm.

– Lộ trình tăng học phí dự kiến:

Năm học Nhóm 1 Nhóm 2
2020-2021 980.000 đồng/sinh viên/tháng 1.170.000 đồng/sinh viên/tháng

Toàn cảnh Đai học Cần Thơ từ trên cao 

2. Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến

– Ngành Công nghệ Sinh học và ngành Nuôi trồng Thủy sản: Học phí được nhân hệ số 2,2 lần so với mức học phí của ngành thuộc chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

– Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.

3. Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao

Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2019 như sau:

– Ngành Kinh doanh Quốc tế, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Ngôn ngữ Anh: 24.000.000 đồng/năm học.

– Ngành Công nghệ Thông tin: 26.000.000 đồng/năm học.

– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Điện, ngành Kỹ thuật Xây dựng: 25.000.000 đồng/năm học

4. Học sinh, sinh viên diện xét tuyển thẳng

– Học bồi dưỡng kiến thức: 8.000.000 đồng/năm học.

– Vào đại học chính quy: Học phí được nhân hệ số 1,3 lần so với mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học

Đại học Cần Thơ công bố học phí cụ thể từng hệ đào tạo năm 2019 (Nguồn: ctu)

B. Tham khảo học phí năm học 2018-2019

1. Hệ đại trà

Học phí trung bình cho một năm của sinh viên của trường:

Nhóm 1: 8.100.000 đồng/ năm

– Khoa Công nghệ: Ngành Quản lý công nghiệp.

– Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ ngành Công nghệ thực phẩm); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng); Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học); Khoa Thuỷ Sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.

Nhóm 2: 9.600.000 đồng/ năm

– Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn); Ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng); Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn).

– Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Khoa Khoa học Tự nhiên; Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Viện NC&PT Công nghệ sinh học;

Các ngành sư phạm: miễn học phí (cho những học phần trong chương trình đào tạo).

Lưu ý: đóng học phí theo quy định đối với những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện.

2. Chương trình tiên tiến

– Ngành Nuôi trồng thủy sản: nhân hệ số 2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

– Ngành Công nghệ sinh học: nhân hệ số 2,2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

Lưu ý: Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.

Học phí năm học 2019-2020 tăng nhẹ so với năm 2018-2019 (Nguồn: phatgiao)

3. Chương trình chất lượng cao

– Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng/ năm.

– Ngành Công nghệ thông tin: 22 triệu đồng/ năm.

– Ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học: 22 triệu đồng/ năm.

Lưu ý: Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2017.

4. Xét tuyển thẳng

– Vào đại học chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.

– Học bồi dưỡng kiến thức: 7.320.000 đồng/ năm.

C. Một số chuyên ngành đào tạo

– Sư phạm: Sư phạm toán, sư phạm sinh học, sư phạm hoá,…

– Kinh tế: Marketing, tài chính, ngân hàng, kế toán,…

– Truyền thông và mạng máy tính.

– Kỹ thuật phần mềm.

– Hệ thống thông tin.

– Công nghệ thông tin.

– Bệnh học thủy sản.

– Quản lý nguồn lợi thủy sản.

– Thú y…

Bình luận