Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin trường Đại học An Giang

Đại học An Giang có đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Hãy cùa tham khảo xem chương trình học tập thế nào nhé!

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin trường Đại học An Giang

Mã trường: TAG

Trụ sở:18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, T. An Giang;

Điện thoại: 02963.847.567 – 0914.049.639.

Website: http://www.agu.edu.vn

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; Trang bị cho sinh viên năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; có khả năng bảo trì, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

– Có lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, nhiệt tình xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau xây dựng tập thể tốt.

– Có ý thức trách nhiệm xã hội, góp sức vào sự phát triển cộng đồng; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

2.2. Về kiến thức

– Có kiến thức về toán, thuật toán, các phương pháp phân tích, mô hình hóa làm nền tảng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

– Có kiến thức về hệ thống máy tính: phần cứng, phần mềm, an toàn và bảo mật hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

– Có kiến thức về xã hội và pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin.

Ngành Công nghệ thông tin những điều cần biết

2.3. Về kỹ năng

– Có kỹ năng phân tích thiết kế và xây dựng các phần mềm một cách chuyên nghiệp.

– Có kỹ năng quản trị các hệ cơ sở dữ liệu; xây dựng và quản trị các hệ thống Website và các hệ thống mạng.

– Có kỹ năng lập trình chuyên nghiệp và làm việc nhóm.

– Có khả năng hoạch định, xây dựng và đánh giá một hệ thống thông tin.

– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc thực tế.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Xem chi tiết Chương trình đào tạo của từng khóa.

5. Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT, trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 286/QĐ–ĐHAG, 06/03/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

7. Thang điểm: Thang điểm 10 (sau đó quy đổi thành thang điểm 4).

Bình luận