Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

  • Mã trường: CDD6102
  • Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại: 02903.825.262 (0290.838.277) Fax: 0290.838.390
  • Website: www.cmcc.edu.vn
  • Email: bants.d61@moet.edu.vn

Các bạn tham khảo thêm nhé :

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận