Trường Cao đẳng Viễn Đông tuyển sinh năm 2017

Trường Cao đẳng Viễn Đông

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

Mã trường: CDV

ĐC: Lô số 2, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. HCM

ĐT: (08) 3891 1111; (08) 3715 4284 Website: www.viendong.edu.vn

Ngành học

ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
Phương thức 1 Phương thức 2
Đào tạo cao đẳng     3.500
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí C510201 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Lý

-Toán, Lý, Công nghệ

-Toán, Văn, Tin

-Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh

 
Công nghệ kỹ thuật Ô tô C510205  
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử C510301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Hóa

-Toán, Lý, Tin

-Toán, Lý, Công nghệ

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

 
Công nghệ Kĩ thuật xây dựng C510103 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Hóa

-Toán, Lý, Địa

-Toán, Hóa, Tin

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

 
Quản trị kinh doanh C340101 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Lý

-Toán, Văn, Tin

-Toán, Văn, Sử

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

 
Kế toán C340301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Sử

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Văn, Tin

-Toán, Văn, Địa

 
Quản trị văn phòng C340406 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Lý, Hóa

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Sử, Tin

-Văn, Địa, Anh

 
Tài chính Ngân hàng C340201 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Anh

-Văn, Toán, Địa

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Văn, Tin

-Toán, Anh, Lý

 
Tiếng Anh C220201 -Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Anh

-Văn, Sử, Anh

-Văn, Địa, Anh

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Anh

-Văn, Anh, Tin

-Văn, Anh, Sử

 
Điều dưỡng C720501 -Toán, Sinh, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Sinh

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Anh

-Toán, Tin, Sinh

-Toán, Hóa, Sinh

 
Tin học ứng dụng C480202 -Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Văn

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Văn, Tin

-Toán, Anh, Lý

 
Truyền thông và Mạng máy tính C480102 -Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Văn

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Địa, Tin

-Toán, Anh, Hóa

 
Thiết kế đồ họa C210403 -Văn, Sử, Địa

-Văn, Vẽ NT1, Vẽ NT2

-Toán, Vẽ MT, Văn

-Toán, Lý, Vẽ MT

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, văn, Vẽ

-Toán, Tin, Vẽ

 

+ Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
+ Phương thức đào tạo: Theo học chế tín chỉ
+ Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 2,5 năm
+ Hỗ trợ giới thiệu Ký túc xá và chỗ trọ cho thí sinh.
+ Có chương trình du học Mỹ 2 + 2, 1 + 3
+ Phương thức tuyển sinh:
1. Phương thức 1:
(Chiếm 40% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
– Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia dựa trên ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng với Điểm ưu tiên khu vưc, ưu tiên đối tượng (theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT).
2. Phương thức 2 (Chiếm 60% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT với 2 hình thức xét tuyển:
a. Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT/ THBT
b. Tiêu chí 2:
– Hình thức 1 (Chiếm 30% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT:
Cách tính điểm: Xét điểm trung bình các môn học theo khối xét tuyển của 3 học kỳ THPT gồm: Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12. Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt từ 5.5 điểm trở lên;
ĐXT = ĐTB + ĐUT, trong đó: ĐUT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
– Hình thức 2 (Chiếm 30% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở bậc THPT:

Cách tính điểm: Xét điểm trung bình 03 môn học theo khối xét tuyển của 02 học kỳ lớp 12 bậc THPT/THBT. Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt từ 5.5 điểm trở lên;
ĐXT = ĐTB + ĐUT, trong đó: ĐUT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.
c. Tiêu chí 3: Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá (đối với hình thức 1) và loại Trung bình (đối với hình thức 2) trở lên.
d. Tiêu chí 4: Thí sinh sẽ viết đơn dự tuyển nêu rõ lý do chọn trường, chọn ngành và kế hoạch, mục tiêu học tập trong 30 phút, được viết tự do không theo mẫu.

Bình luận