Trường chuyên tại Hà Nội giảm điểm chuẩn đầu vào lớp 10

Điểm chuẩn lớp 10  vào các trường chuyên đều hạ từ 0,5 điểm đến 4 điểm. Lớp chuyên Pháp, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, điểm chuẩn hạ 4 điểm (từ 37,5 điểm đợt 1 xuống còn 33,5 điểm đợt 2).

Trường chuyên tại Hà Nội giảm điểm chuẩn đầu vào lớp 10

THPT chuyên Nguyễn Huệ, lớp chuyên Pháp cũng giảm 4,5 điểm. Lớp chuyên tiếng Pháp của THPT Chu Văn An giảm tới 7,5 điểm.

THPT chuyên Sơn Tây chỉ có 4 lớp chuyên hạ điểm chuẩn để tuyển đợt 2 là chuyên Ngữ văn, chuyên Sử, chuyên Địa và chuyên Lý.

Bảng điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên mới công bố đợt 2 ngày 28/6

 

Bảng điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hà Nội đợt 1 công bố ngày 24/6

Bình luận