Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

Ký hiệu: DBG

Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403874387; 0913 986 198

Website: bafu.edu.vn

 

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

1.1. Bậc đại học chính quy (750 chỉ tiêu)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Phương thức tuyển sinh Chỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả thi THPT

(Tổ hợp xét tuyển)

Xét tuyển theo kế quả học tập bậc THPT
1 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, D01, B00 Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình học tập 3 năm THPT (lớp:10, 11 và 12) đạt từ 18,0 trở lên. 30
2 Chăn nuôi – Thú y 7620105 A00, A01, D01, B00 100
3 Thú y 7640101 A00, A01, D01, B00 200
4 Quản lý đất  đai

– Chuyên ngành 1: Địa chính và Quản lý đô thị

– Chuyên ngành 2: Quản lý đất đai

7850103 A00, A01, D01, B00 40
5 Quản lý Tài nguyên & Môi trường 7850101 A00, A01, D01, B00 40
6 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, D01, B00 50
7 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, D01, B00 30
8 Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

– Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng

– Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học

7620211 A00, A01, D01, B00 30
9 Lâm sinh 7620205 A00, A01, D01, B00 30
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 50
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7340103 A00, A01, D01, B00 50
12 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, D01, B00 30
13 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 30
14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, D01, B00 40

1.2. Bậc Cao đẳng (60 chỉ tiêu)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điều kiện xét tuyển Chỉ tiêu
1 Dịch vụ thú y 5340301 Tốt nghiệp THPT 20
2 Kế toán 5640201 Tốt nghiệp THPT 20
3 Quản lý đất đai 5850103 Tốt nghiệp THPT 20

2. Phương thức tuyển sinh:

2.1 Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

2.1.1. Điều kiện xét tuyển:

* Bậc đại học

– Tốt nghiệp THPT

– Điểm thi THPT quốc gia có tổ hợp bài thi/ môn thi dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do nhà trường quy định (thông báo chính thức vào tháng 7/2019)

* Bậc cao đẳng

– Tốt nghiệp THPT

2.1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website bafu.edu.vn)

– Bản gốc phiếu kết quả thi THPT Quốc gia 2019

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019.

2.1.3. Thời gian xét tuyển

– Xét tuyển đợt 1: từ 07/7/2018 đến 01/8/2018.

– Xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 13/8/2018.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học học tập bậc THPT (học bạ)

2.2.1. Điều kiện xét tuyển

* Bậc đại học

– Tốt nghiệp THPT

– Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

– Tổng điểm trung bình 3 môn của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tông điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 18,0 trở lên.

* Bậc cao đẳng

– Tốt nghiệp THPT.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website bafu.edu.vn)

– Bản gốc phiếu kết quả thi THPT Quốc gia 2019

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017.

– Bản sao công chứng học bạ THPT

– Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân

– Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh để trường thông báo kết quả.

3. Thời gian, các thức nộp hồ sơ xét tuyển:

3.1. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ:

– Đợt 1: từ ngày 15/01/2019 đến ngày 30/6/2019.

– Đợt 2: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/08/2019.

– Đợt 3: từ ngày 15/8/2019 đến ngày 10/10/2019

– Đợt 4: từ ngày 15/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

– Đợt 1: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/08/2019.

– Các đợt xét tuyển bổ sung từ ngày 15/8/2019

3.2. Các thức nộp hồ sơ xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ: trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm tuyển sinh và tư vấn việc làm,  trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.

* Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Trung tâm tuyển sinh và tư vấn việc làm Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Địa chỉ: xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3874387 hoặc 0913 986 198. Hotline: 0977 613 668

Website:www.bafu.edu.vn/tuyensinh

Bình luận