Tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Mã trường đăng ký xét tuyển: DQU

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: (0235) 221 5255; 0868 343 058

Website: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh

E-mail: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM:

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận