5 điều cần biết về đào tạo liên thông đại học Ngành điều dưỡng.

Sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chỉ cần 1 năm kinh nghiệm là có thể dự thi liên thông; tốt nghiệp có thể lấy bằng hệ chính quy hoặc hệ vừa học vừa làm Theo quy định mới này thì đào tạo liên thông đại học Điều dưỡng là quá trình đào tạo cho phép sử dụng kết quả học tập đã có của người học để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác


Dưới đây là 4 điều cần biết về đào tạo liên thông mà các bạn thí sinh cần đặc biệt chú ý: 

1. Đối tượng được đào tạo liên thông đại học ngành Điều dưỡng? 

– Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc điều dưỡng có nhu cầu học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học. 

Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc điều dưỡng
Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc điều dưỡng

+ Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

Người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.
+ Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

– Những người đã tốt nghiệp ở nước ngoài có văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức tuyển sinh liên thông đại học ngành Điều dưỡng như thế nào?

– Đối với những lớp đào tạo liên thông đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, các thí sinh phải tham dự thi tuyển 3 môn gồm: hai môn cơ bản và một môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề).

Đề thi các môn cơ bản được lấy từ ngân hàng đề thi của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề) do Hiệu trưởng nhà trường quy định. 

các thí sinh phải tham dự thi tuyển 3 môn

các thí sinh phải tham dự thi tuyển 3 môn


– Đối với những lớp đào tạo liên thông đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, các thí sinh phải tham dự một kỳ thi tuyển 2 môn gồm: môn cơ sở ngành (hoặc môn ngoại ngữ tiếng Anh) và một môn của kiến thức ngành.

Hiệu trưởng nhà trường quy định cụ thể môn thi tuyển sinh để đảm bảo chất lượng tuyển chọn.

3. Thời gian đào tạo liên thông là bao nhiêu lâu?

– Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.

– Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ 2,5 đến 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ 1,5 đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo. 

4. Văn bằng tốt nghiệp trong đào tạo liên thông đại học ngành Điều dưỡng? 

– Người học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường, thực hiện Quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy.

được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy.

được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy. 

– Người học theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện Quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm vừa học, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Bình luận