39.8 Điểm là số điểm chuẩn lớp 10 cao nhất của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm 2019

Sở GD&ĐT An Giang công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu cao nhất là 39.8.

Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Cụ thể, với lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, điều kiện trúng tuyển là các thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0; có tổng số điểm các bài thi đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên. Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo ưu tiên điểm thi môn chuyên cao hơn.

Đã có điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên An Giang

Các thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, nhưng có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 30.75 trở lên (các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0) sẽ trúng tuyển vào các lớp không chuyên.

Điểm chuẩn lớp 10 cụ thể như sau:

STT Môn Số lớp Số học sinh Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toán 2 70 39.50 Các thí sinh trùng điểm 39.50, xét chọn TS điểm chuyên 8.75 trở lên
2 Toán 1 18 38.25 Các thí sinh trùng điểm 38.25, xét chọn TS điểm chuyên 7.0 trở lên
Tin học 17 32.25
3 Vật lý 1 35 33.75
4 Hóahọc 1 35 36.00
5 Sinhhọc 1 35 35.00
6 Anh văn 2 70 39.80 Các thí sinh trùng điểm 39.80, xét chọn TS điểm chuyên 6.9 trở lên
7 NgữVăn 1 35 36.75 Các thí sinh trùng điểm 36.75, xét chọn TS điểm chuyên 7.25 trở lên
8 Lịch sử 1 18 32.25
9 ĐịaLý 17 32.00
Cộng 10 350

Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Với các lớp chuyên Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, điều kiện trúng tuyển là thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn2,0; có tổng số điểm các bài thi đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên. Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh có điểm thi môn chuyên cao hơn.

Các thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, nhưng có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 19,75 trở lên (các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0) sẽ trúng tuyển vào các lớp không chuyên.

Điểm chuẩn lớp 10 cụ thể như sau:

STT Môn Số lớp Số học sinh Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toán 1 35 32.50 Các thí sinh trùng điểm 32.50, xét chọn TS điểm chuyên 6.0 trở lên
2 Toán 1 17 26.75
Tin học 18 25.25
3 Vật lý 1 35 27.50
4 Hóahọc 1 35 32.00
5 Hóa học 1 25 29.25 Các thí sinh trùng điểm 29.25, xét chọn TS điểm chuyên 4.5 trở lên
Địa lý 10 25.25
6 Sinh học 1 29 25.75
7 Anh văn 2 70 27.00
8 NgữVăn 1 35 30.75 Các thí sinh trùng điểm 30.75, xét chọn TS điểm chuyên 6.5 trở lên
9 NgữVăn 1 21 25.00
Lịch sử 12 25.25
Cộng 9 342

Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên nhận lại hồ sơ và nộp về trường trúng tuyển từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Phổ điểm thi lớp 10 THPT An Giang năm 2019

Trước đó, ngày 15- 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020.

Theo đó, môn Ngữ văn có 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó, có 1 thí sinh đạt điểm 10; 3 thí sinh đạt điểm 9,75 và 3 thí sinh đạt điểm 9,5. Tuy nhiên, có 7.045 thí sinh dự thi có điểm thi dưới trung bình.

Môn Anh văn, có 819 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó, có 95 thí sinh đạt điểm 10. Riêng môn Toán có 809 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong đó, có 41 thí sinh đạt điểm 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 22.418 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 1.510 thí sinh so năm học trước).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT không chuyên là 19.120; chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) là 430 học sinh; Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP. Châu Đốc) là 430 học sinh.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Bình luận