Các trường đại học có ngành luật kinh tế tại Hà Nội

Việt Nam đang hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu… Luật kinh tế trở thành một ngành nghề quan trọng, gắn liền với việc định hướng, dẫn dắt và đảm bảo cho xã hội môi trường kinh doanh công bằng, lý tưởng.

Luật kinh tế là gì?

Luật kinh tế là gì?

Luật kinh tế là ngành nghiên cứu và vận dụng những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế. Học ngành này, sinh viên được đào tạo kiến thức về pháp luật, thực tiễn pháp luật trong kinh doanh cũng như khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động kinh doanh đối với nền kinh tế Việt Nam.

Sách Luật kinh tế.

Danh sách các trường đào tạo ngành Luật kinh tế năm 2016 ở Hà Nội

1. ĐH Kinh tế Quốc dân

2. ĐH Luật Hà Nội

3. ĐH Đại Nam

4. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

5. Viện Đại học Mở Hà Nội

6. ĐH Thương mại

7. ĐH Ngoại thương

8. ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận