Đa số trẻ em muốn lựa chọn làm bác sĩ khi lớn lên

Giáo viên là ngành đứng thứ 2 mà trẻ em muốn chọn, thứ nhất là bác sĩ đó là kết quả khảo sát nguyện vọng trẻ em năm 2013 tại VN do Adecco Việt Nam  công bố.

Theo như câu hỏi thì các bé đều nói là muốn giúp đỡ mọi người, vì thế trong mắt các em nhỏ nghề bác sĩ và giáo viên là 2 nghề có thể kiếm dược nhiều tiền.

Trong đó 9% các em cho rằng việc trở thành Thủ tướng là công việc tuyệt vời nhất mà các em biết.

Theo khảo sát thì có khoảng 83% trẻ em lựa chọn thời gian dành cho gia đình quan trọng hơn tiền bạc, khi được hỏi thì các e nói là gia đình mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho mình.

Tuy nhiên, 17% trẻ em còn lại thì lựa chọn tiền bạc quan trọng hơn thời gian bên gia đình , khi được hỏi tại sao thì các e nói muốn kiếm tiền để giúp đỡ gia đình

Bình luận