Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông 2017

Trường Đại học công nghiệp thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017 với tổng 2450 chỉ tiêu cho các hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên ĐH,…

1.  LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 150  (Dự kiến)

Liên thông từ trung cấp lên Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Liên thông từ trung cấp lên Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thời gian đào tạo: tối thiểu 2,5 năm.

Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán.

Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/10/2017;

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

Ngày thi: Dự kiến Đợt 1: 23-24/7/2017; Đợt 2: 22-23/10/2017.

Những thí sinh có mong muốn nâng cao tay nghề và chuyên môn luôn có những quyết định ưu ái với việc lựa chọn học hệ Liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội.

2. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 100  (Dự kiến)

Thí sinh cần tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Thí sinh cần tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: tối thiểu 2 năm.

Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/10/2016;

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

Ngày thi: Dự kiến Đợt 1: 23-24/7/2017; Đợt 2: 22-23/10/2017.

3. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC: CHỈ TIÊU 300 (Dự kiến)

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Ngôn ngữ Anh.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2017.

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển; Ngày thi: Đợt 1: tháng 3-4/2017; Đợt 2: tháng 10-11/2017

Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.

Quyền lợi của người học liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Vùa học vừa làm của ngành đào tạo.

4. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM: CHỈ TIÊU 1.500 (Dự kiến)

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị Kinh doanh.

Sinh viên được cấp bằng Đại học hệ Vừa học vừa làm.

Sinh viên được cấp bằng Đại học hệ Vừa học vừa làm.

Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp cao đẳng

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2017;

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2017; Đợt 2: tháng 11/2017.

Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

5. LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM: CHỈ TIÊU 200  (Dự kiến)

Thời gian đào tạo: 03 năm.

Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán.

Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy

Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy

Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2017;

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2017; Đợt 2: tháng 11/2017.

Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

6. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN HỆ ĐẠI HỌC VÙA HỌC VÀU LÀM:  CHỈ TIÊU 200 (Dự kiến)

Liên thông Đại học Công nghiệp Hà nội năm 2017

Liên thông Đại học Công nghiệp Hà nội năm 2017

Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/11/2017;

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;  Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;

Ngày thi: Dự kiến Đợt 1:  tháng 4/2017; Đợt 2: tháng 11/2017.

Lưu ý; Mọi thắc mắc cần được giải đáp hãy liên hệ với admin theo địa chỉ Gmail.

 

Bình luận