Mức học phí các hệ đào tạo Đại học Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng 2019-2020

Đại học bách khoa Đà Nẵng là trường đại học top 1 của khu vực miền trung với rất nhiều thí sinh có nguyện vọng nộp vào trường này.

Mức học phí các hệ đào tạo Đại học Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng 2019-2020

Trường cũng đạo tạo rất nhiều ngành nghề khác nhau phù hợp với cả nam với nữ, vì là trường công lập nên mức học phí của trường cũng khá tốt với chương trình đại trà. Còn nếu bạn học chương trình chất lượng cao thì mức học phí sẽ cao hơn tuy nhiên so với các chương trình chất lượng cao của trường khác thì vẫn thấp hơn khá nhiều.
1. Các ngành đào tạo
Năm này trường đại học học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển sinh khoảng 28 ngành chương trình đại trà và khoảng 9 ngành chương trình chất lượng cao, các bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây

 1. Công nghệ thông tin
 2. Công nghệ kỹ thuật máy tính
 3. Quản trị kinh doanh
 4. Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
 5. Công nghệ sinh học
 6. Công nghệ thông tin
 7. Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)
 8. Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)
 9. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
 10. Công nghệ chế tạo máy
 11. Quản lý công nghiệp
 12. Kỹ thuật cơ khí
 13. Kỹ thuật cơ – điện tử
 14. Kỹ thuật nhiệt
 15. Kỹ thuật tàu thủy
 16. Kỹ thuật điện, điện tử
 17. Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
 18. Kỹ thuật điện tử và viễn thông
 19. Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)
 20. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 21. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
 22. Kỹ thuật hóa học
 23. Kỹ thuật môi trường
 24. Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao)
 25. Công nghệ thực phẩm
 26. Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
 27. Kiến trúc (Chất lượng cao)
 28. Kỹ thuật công trình xây dựng
 29. Kỹ thuật công trình thủy
 30. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 31. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)
 32. Kỹ thuật xây dựng
 33. Kinh tế xây dựng
 34. Quản lý tài nguyên và môi trường
 35. Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông
 36. Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng
 37. Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV

2. Mức học phí

Mức học phí của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm học này và các năm iếp theo như sau, tuy nhiên thực tế học phí mỗi kỳ hoặc mỗi năm học còn phụ thuộc và số lượng tín chỉ mà bạn đăng ký là bao nhiêu. Đây chỉ là mức học phí trung bình

Học phí đại học chương trình Đại đào tạo đại trà:

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí (đồng/năm/SV) 8.700.000 9.600.000 10.600.000 11.700.000

Học phí đại học chương trình chất lượng cao:
– Mức học phí của Chương trình chất lượng cao: bằng 2,5 lần mức học phí chương trình đại trà. Sinh viên học trong 2 học kỳ chính (I và II) và đóng học phí theo học kỳ. Học phí học tiếng Anh (học trong 2 năm đầu) tính riêng.

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí (đồng/năm/SV) 21.750.000 24.000.000 26.500.000 29.250.000

Mức học phí của Chương trình tiên tiến:
– Mức học phí của Chương trình tiên tiến khóa tuyển sinh năm 2017: 30.000.000 đồng/ năm học. Mức này giữ không đổi trong suốt khóa học;
– Mỗi năm học có 3 học kỳ, đều là học kỳ bắt buộc. Sinh viên đóng học phí theo học kỳ, bằng 10.000.000 đồng/ SV/ học kỳ.
– Học phí học tiếng Anh (năm đầu tiên) nằm trong học phí chung của năm thứ nhất.
Mức học phí của chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV):
– Mức học phí của Chương trình PFIEV khóa tuyển sinh năm 2017 như bảng dưới đây. Mỗi năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng. Sinh viên đóng học phí theo học kỳ.

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí (đồng/năm/SV) 13.000.000 14.500.000 16.000.000 17.500.000
Bình luận