Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh–Văn bằng 2 Đại học chính quy 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2016, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh – Văn bằng 2 Đại học chính quy năm 2016

1.Đối tượng tuyển sinh:

Là những người có ít nhất 1 bằng đại học chính quy, không chính quy (vừa học vừa làm, chuyên tu, từ xa, mở rộng…) của tất cả các trường, viện đại học  nhu cầu đào tạo để có thêm một bằng đại học chính quy.

2.Ngành đào tạo:

– Luật kinh tế

– Tiếng anh

3.Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày : 05 /05/2016

4.Môn thi và hình thức thi tuyển:

+  Đối tượng miễn thi:

         Nằm trong tổng chỉ tiêu do bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và được Hiệu trưởng phê duyệt.

+  Đối tượng phải thi tuyển:

        Thí sinh thuộc diện thi tuyển sẽ phải thi 2 môn thuộc kiến thức giáo dục đại cương.

6. Thời gian đào tạo: 2 năm.

 

Bình luận