Danh sách các trường có mã ngành luật kinh tế

Luật kinh tế là ngành học thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Ngành luật kinh tế 

Sau đây là danh sách các trường có mã ngành luật:

  • Danh sách các trường đào tạo ngành Luật kinh tế ở Hà Nội

1. ĐH Kinh tế Quốc dân

2. ĐH Luật Hà Nội

3. ĐH Đại Nam

4. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

5. Viện Đại học Mở Hà Nội

6. ĐH Thương mại

7. ĐH Ngoại thương

8. ĐH Quốc gia Hà Nội.

1. Đại học Kinh tế TP.HCM

2. Đại học Kinh tế – Luật

3. Đại học Luật TP.HCM

4. Đại học Sài Gòn

5. Đại học Tôn Đức Thắng

6. Đại học Ngoại ngữ Tin học

7. Đại học Mở TP.HCM

8. Đại học Công nghiệp TP.HCM

9. Đại học Kinh Bắc

10. Đại học Công nghệ

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận