Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm

Trải qua một chặng đường phát triển không dài, khoa Công nghệ thông tin (CNTT), trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay Khoa đã xây dựng được 5 bộ môn trực thuộc, 1 tổ hành chính và 1 trung tâm Tin học ứng dụng. Khoa có hơn 33 cán bộ, trong đó có gần 40% có học vị Tiến sĩ.

Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm

1. Giới thiệu chung

Khoa CNTT, là một trong những khoa phát triển năng động của Trường ĐHSPHN và luôn sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các mô hình đào tạo tiên tiến. Đến nay, qua gần 15 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, tập thể giảng viên và cán bộ của Khoa đã tạo lập và phát triển một nền tảng được hợp thành từ các yếu tố cơ bản: đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo, và hiệu quả nghiên cứu khoa học. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Khoa trên con đường phát triển và hội nhập.

2. Cơ sở vật chất

Phòng thực hành tin học đại cương: Hệ thống máy tính, phần mềm và các thiết bị phục vụ đào tạo các môn Tin học đại cương.

Khoa công nghệ thông tin hiện đang quản lý 15 phòng máy thực hành với hơn 400 máy tính với đầy đủ trang thiết bị hiện đại (máy chiếu, bảng tương tác, hệ thống trợ giảng cùng nhiều các thiết bị phục vụ thực hành môn học chuyên ngành) các máy tính đều được kết nối internet tốc độ cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo, thực hành của các bậc học.

Phòng thực hành Công nghệ phần mềm: Hệ thống máy tính, phần mềm, công cụ thực hành các môn học chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Phòng thực hành Tin học ứng dụng: Hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ việc thực hành các ứng dụng của Tin học thuộc nhiều lĩnh vực.

Bình luận