Học ngành công nghệ thông tin ở đâu gần thành phố Hồ Chí Minh

Nếu như khu vực tỉnh Bình Dương giáp với TPHCM dự định theo học ngành Công nghệ thông tin nhưng chưa biết theo học ở đâu?

Học ngành công nghệ thông tin ở đâu gần thành phố Hồ Chí Minh

1. Khái niệm cần biết về Công nghệ thông tin?

– Là ngành của khối KHTN (Viết tắt: IT – Information Techonology).
– Là ngành học chuyên sâu áp dụng vào máy tính, chế tạo ra phần mềm phục vụ nhu cầu của con người trong đời sống xã hội.
– Hiểu cơ bản rằng: Dùng máy tính nhằm đưa ra các sản phẩm công nghệ dùng trong việc trao đổi, lưu trữ, xử lý, truyền và nhận thông tin.

2. Dấu hỏi cho cơ hội việc làm 

a* Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm:

– Chuyên viên sáng tạo, tư duy trong lập trình chuyên nghiệp.

– Chuyên viên kiểm tra thử nghiệm phần mềm.

– Chuyên viên quản lí xây dựng công nghệ theo yêu cầu của khách hàng

b* Chuyên ngành Hệ thống thông tin(HTTT):

– Trở thành quản trị viên cơ sở dữ liệu.

– Chuyên viên phân tách cho Hệ thống.

– Tham gia phát triển các hệ thống thông tin doanh nghiệp.

– Xử lý sự cố an toàn thông tin.

c* Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin:

– Quản trị viên mạng.

– Quản trị viên an toàn thông tin cũng như Quản trị viên bảo mật thông tin.

– Tư vấn, kiểm tra lỗi hệ thống và giải quyết sự cố an ninh mạng.

– Chuyên gia an toàn thông tin.

d* Chuyên ngành Robot và trí tuệ nhân tạo:

– Chuyên viên hệ thống tự động hóa bằng robot.

– Chuyên viên AI.

– Chuyên viên tiếp nhận, nhận dạng hệ thống thông minh.

– Tham gia khai thác dữ liệu cho doanh nghiệp.

3. Ngành Công nghệ thông tin học những gì?

– Lập web, các app thông minh.

– HTTT và an toàn TT.

– Artifical Intelligence (viết tắt: AI) – Trí tuệ nhân tạo.

– Công nghệ (CN) hóa tự động.

Ngành Công nghệ tin học cái gì?

4. Thời gian đào tạo ngành công nghệ thông tin

– 4 năm với thêm 3 kỳ hè

– Thời gian học: Từ 3,5 – 4 năm đào tạo tùy theo năng lực của sinh viên.

5. Sự khác biệt tạo nên thương hiệu của ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Bình Dương

* Cam kết Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ

– Kiến thức: Trang bị năng lực chuyên môn tham gia các dự án công nghệ thông tin đáp ứng các công việc có liên quan về thiết kế website, hệ thống thông tin, an toàn thông tin, robot và trí tuệ nhân tạo; Trang bị kiến thức giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện và các phương pháp nghiên cứu khoa học.

– Kỹ năng: kỹ năng mềm, biết cách thiết lập dự án công nghệ thông tin phù hợp cho từng doanh nghiệp, công ty, tổ chức và các cá nhân

– Thái độ: Đào tạo đạo đức nghề nghiệp, tác phong trong công việc, ý thức hoạt động xã hội đồng thời có kỹ năng tự học hỏi mọi thứ xung quanh.

* Tinh thần khởi nghiệp

– Sinh viên năm 1: Có khả năng lập trình web và các app, được tham dự vào ít nhất 1 dự án của ngành công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 2: Được đào tạo để thành chuyên gia về hệ thống va an toàn thông tin, được tham gia thêm ít nhất 1 dự án về công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 3: Có thể trở thành chuyên gia trí tuệ nhân tạo và robot, tham gia ít nhất một dự án công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 4: Tham dự vào những dự án lớn sau đó thì sẽ viết đồ án tốt nghiệp để trở thành cử nhân ngành công nghệ thông tin.

6. Phương thức xét tuyển ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bình Dương

Trong năm 2019, Trường Đại học Bình Dương xét tuyển ngành Công nghệ thông tin với những phương thức sau:

Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Phương án 4: Xét nhờ vào điểm cao nhất – Max (bao gồm: điểm kì thi THPT vừa qua và điểm học bạ lần lượt cả 3 năm cấp 3)

(lưu ý: phải cùng tổ hợp xét tuyển).

Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ hợp môn xét tuyển ngành IT bao gồn: A00 (Toán – Lý (hoặc Hóa) – Tiếng Anh); A01 (Toán – Lý (hoặc Hóa) – Tiếng Anh); A02 (Toán – Lý – Sinh); D01 (Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn).

Bình luận