Lịch thi liên thông Học Viện Tài Chính tháng 11/2017 khóa 20

Lịch Thi Liên Thông Học Viện Tài Chính Ngày 04, 05/11/2017 khóa 20 tại trường gồm các ngành Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị Kinh doanh. Với các bạn đã nộp hồ sơ tại văn phòng cần nắm được lịch thi, môn thi để chuẩn bị kỳ thi liên thông tháng 11. Lịch thi cụ thể như sau.

Lịch thi liên thông Học Viện Tài Chính

Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 20 (đợt tháng  8/2017) với những nội dung như­­­ sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán DN)

150

2

Tài chính- Ngân hàng (Chuyên ngành:Tài chính Doanh nghiệp).

80

3

Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính)

48

4

Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Tài chính – Kế toán)

24

5

Quản trị Kinh doanh

48

Tổng chỉ tiêu

350

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui,  thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.

3. Môn thi tuyển

STT

Ngành/chuyên ngành

Môn thi

1

          Ngành Kế toán

(Chuyên ngành Kế toán DN)

 

Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

 

Nguyên lý kế toán Kế toán Tài

chính

2

           Ngành TC-NH

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

Tài chính –

Tiền tệ

 

 

 

Tài chính

Doanh nghiệp

 

   3 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) Marketing căn bản Quản trị Marketing

4

           Ngành Kinh tế

(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)

Lịch sử các Học thuyết kinh tế Kinh tế nguồn lực tài chính

5

Hệ thống thông tin quản lý HTTT quản lý Cơ sở dữ liệu

4. Bằng tốt nghiệp

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạochính quy.

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 4 và 5/11/2017 tại Học viện Tài chính.

6. Nhập học, khai giảng: 

  • Dự kiến tháng  12/2017.
  • Học ngoài h hành chính, buổi tối các ngày trong tuần hoặc t7, cn

 

Bình luận