Những trường đại học có ngành bảo hiểm

Ở bất kỳ nơi đâu và thời đại nào, con người đều phải đồng hành với rủi ro. Rủi ro và an toàn là hai thuộc tính của cuộc sống chúng ta. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro? Làm thế nào điể làm chủ được rủi ro? Đó là câu hỏi muôn thuở của mỗi cá nhân, tổ chức, nhà nước và xã hội. Vậy là một ngành kinh tế đã ra đời, không chỉ giúp chúng ta giải đáp bài toán trên, mà còn trở thành một trong những động lực kích thích sự phát triển của mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội khác. Đó chính là Bảo hiểm.

Ngành bảo hiểm là gì ?
Phẩm chất và kỹ năng cần thiết:
– Có khả năng suy luận, tư duy logic.
– Năng lực giao tiếp tốt.
– Giỏi các môn học tự nhiên.
– Năng lực về ngoại ngữ.
– Đức tính kiên trì và ý chí làm giàu.
– Yêu thích sự phiêu lưu một chút.
Sau đây những trường đại học có ngành bảo hiểm:

1. Trường Đại học Mở TP.HCM

2. Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II

3. Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội

4. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc .

Bình luận